ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ YUJI YAMAZAKI ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ KOBE ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

Printer-friendly version

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Εργαστηρίου Φυσικής του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο και του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Kobe της Ιαπωνίας στο Πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο υποστηρίζει την κινητικότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας εντός και εκτός Ευρώπης, ο Καθηγητής Φυσικής κ. Yuji Yamazaki από το Πανεπιστήμιο Kobe της Ιαπωνίας θα δώσει τις ακόλουθες τρείς ομιλίες:

·

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00-18:00 στο Αμφιθέατρο «Γιάννης Κάραλης»

Τίτλος ομιλίας : «Elementary particles and the Universe»

·

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:00-21:00 στο Αμφιθέατρο «Γιάννης Κάραλης»

Τίτλος ομιλίας : «Mass and the Higgs Boson»

·

Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:00-21:00 στο Αμφιθέατρο «Γιάννης Κάραλης

Τίτλος ομιλίας : «Accelerators and experiments to find new particles»

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα.

Σύντομο Βιογραφικό: Ο καθηγητής κ. Yuji Yamazaki ήταν για πολλά χρόνια μέλος του διεθνούς πειράματος ZEUS του εργαστηρίου DESY της Γερμανίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην μελέτη της εσωτερικής δομής των πρωτονίων μέσω της σύγκρουσης υψηλοενεργειακών δεσμών ηλεκτρονίων – πρωτονίων με την βοήθεια του επιταχυντή HERA. Από τον Απρίλιο του 2007 είναι ενεργό μέλος του διεθνούς πειράματος ATLAS του CERN στη Γενεύη της Ελβετίας όπου με την βοήθεια του μεγαλύτερου στον κόσμο επιταχυντή LHC, μελετά την δομή της ύλης καθώς και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στοιχειωδών σωματιδίων, που αποτελούν τους μικρότερους δομικούς λίθους του Σύμπαντος. Έχει πάρει ενεργό μέρος στην κατασκευή του συστήματος σκανδαλισμού του ανιχνευτή μιονίων του πειράματος ATLAS.