Κούτρας Βασίλειος

Printer-friendly version
Όνομα: 
Βασίλειος
Επώνυμο: 
Κούτρας
Βαθμίδα: 
Επίκουροι Καθηγητές (Μόνιμοι)
Member of Faculty
Γνωστικό αντικείμενο: 
Στοχαστική Μοντελοποίηση
Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

Ο Δρ Βασίλης Κούτρας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα  Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου [ΦΕΚ 455-Γ-19.05.2017].

Έχει πτυχίο Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας, από το  Πανεπιστήμιο Πατρών (2002), μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες από το  Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2004) και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Στοχαστική Μοντελοποίησης και Αξιοπιστία Συστημάτων από το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2010).

Είναι μέλος του Εργαστηρίου Μηχανικής της Αξιοπιστίας (ΜΑΞ), που λειτουργεί στο Τμήμα. Είναι επίσης Μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Θεματική Ενότητα ΔΙΠ 50: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας (2018-19) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ) της Σχολής Θετικών Επιστημών ενώ χει διατελέσει μέλος ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα ΔΙΠ 50: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας (Ακ. Έτος 2013-14, 2015-16, 2017-18) καθώς και στη Θεματική Ενότητα ΔΙΠ 61: Ειδικά Θέματα για την Ποιότητα (2016-17).

Στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης διδάσκει Επιχειρησιακή Έρευνα II, Μοντελοποίηση-Ανάλυση και Σχεδιασμό Στοχαστικών Συστημάτων, Στατιστική και Στοχαστικά Μοντέλα. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 40 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με κρίση. Έχει συμμετάσχει σαν Ερευνητής στα Συμμετέχει επίσης σαν Ερευνητής στο Επιδοτούμενα Ερευνητικά Έργα: (1) ‘PREPAREDNESS AND PREVENTION PROJECTS IN CIVIL PROTECTION AND MARINE POLLUTION’ – EUROPEAN COMMISION – DG ECHO: Ένα Ολοκληρωμένο Μεθοδολογικό Πλαίσιο για Διαδικασίες Logistics Φυσικών Καταστροφών - ΜELOGIC, (2) ΘΑΛΗΣ: “Ανάλυση Συστημάτων Εφοδιασμού και Παραγωγής (ΣΕΠ): Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση” (ASPASIA).

Βιογραφικό σημείωμα: 
Γραφείο: 
A7.2
Διεύθυνση: 
Κουντουριώτου 41
Τηλέφωνο: 
2271035468
Ώρες επικοινωνίας: 
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Δευτέρα 10.00-13:00 (έπειτα από συνεννόηση μέσω email)
ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ: Δευτέρα 10.00-13:00 (έπειτα από συνεννόηση μέσω email)
Email: 
v [dot] koutras [at] fme [dot] aegean [dot] gr
Δημοσιεύσεις: 

Α. Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

1.

M. E. Fragkos, V. Zeimpekis, V. Koutras and I. Minis (2020). Supply planning for shelters and emergency management crews. Operational Research, An International Journal, Available online (12 March 2020), doi: https://doi.org/10.1007/s12351-020-00557-7 .

2.

V. P. Koutras, and A. N. Platis (2019). On the performance of software rejuvenation models with multiple degradation levels. Software Quality Journal, Vol. 28, Pages 135-171, doi: https://doi.org/10.1007/s11219-019-09491-0.

3.

E. Baou, V.P. Koutras, V. Zeimpekis and I. Minis (2018). Emergency evacuation planning in natural disasters under diverse population and fleet characteristics, Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, Vol. 8(4), Pages 447-476. doi: https://doi.org/10.1108/JHLSCM-11-2017-0066.

4.

V.P. Koutras, S. Malefaki and A.N. Platis, (2017). Optimization of the dependability and performance measures of a generic model for multi-state deteriorating systems under maintenance, Reliability Engineering & System Safety, Vol. 166, Pages 73-86. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ress. 201701.002.

5.

C. Salagaras, V. P. Koutras, N.S. Thomaidis, V. Vassiliadis, A.N. Platis, G. Dounias and C. Kyriazis, (2017). Resource Availability Modeling and Optimization in a Car Park Management Problem. International Journal of Operations Research and Information Systems, Special Issue: Operations Research and its Application in Engineering, Vol..8(2), Pages 56-77. doi: https://doi.org/10.4018/IJORIS.2017040103

6.

A. Manatos, V. P. Koutras and A. N. Platis, (2016). Dependability and performance stochastic modelling of a two-unit repairable production system with preventive maintenance, International Journal of Production Research, Vol. 54 (21), Pages. 6395-6415. doi: https://doi.org/10.1080/00207543.2016.1201603

7.

V. P. Koutras and A. N. Platis, (2016). User-perceived Availability of a Software Rejuvenation Model with Recovery Time Omission. Quality and Reliability Engineering International, Vol. 32(4), Pages 1521-1533. doi: https://doi.org/10.1002/qre.1862

8.

V.P. Koutras, S. Malefaki and A.N. Platis, (2014). Rejuvenation Effects on the Grid Environment Performance with Response Time Delays using Monte Carlo Simulation, Simulation Modelling Practice and Theory, Vol. 40, Pages 176-191. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.simpat.2013.10.001

9.

V.P. Koutras, A. N. Platis and G. A. Gravvanis, (2013). Software Rejuvenation and Resource Reservation Policies for Optimizing Server Resource Availability using Cyclic Non-Homogeneous Markov Chains, Applied Stochastic Models in Business and Industry, Vol. 29(1), Pages 61-78. doi: 10.1002/asmb.945.

10.

V.P. Koutras and A.N. Platis (2010). Semi-Markov Performance Modeling of a Redundant System with Partial, Full and Failed Rejuvenation, International Journal of Critical Computer Based Systems, Inderscience Publishers, Vol. 1, Pages 59-85. doi: 10.1504/IJCCBS.2010.031909

11.

V.P. Koutras, A.N. Platis and G.A. Gravvanis, (2009). Availability and Performance on a Grid Computing Environment with Software Rejuvenation Based on Approximate Inverse Preconditioning. HERMIS: The International Journal of Computer Mathematics and its Applications, Elias A. Lipitakis (Editor-in-Chief), Vol. 11, Pages 69-86, Published on behalf of the AUEB-RG-ACMPP (ΠΥΜΠΕ) by LEA, Athens, Hellas, ISSN:  1108-7609.

12.

V.P. Koutras, A.N. Platis and G.A. Gravvanis, (2009). Optimal Server Resource Reservation Policies for Priority Classes of Users under Cyclic Non-Homogeneous Markov Modeling, European Journal of Operational Research, Vol. 198, Pages 545-556. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2008.09.031

13.

V.P. Koutras, A.N. Platis, and G.A. Gravvanis, (2007). Software Rejuvenation for Resource Optimization Based on Explicit Approximate Inverse Preconditioning, Applied Mathematics and Computation, Vol. 189(1), Pages 163-177. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2006.11.056

14.

V.P. Koutras, A. N. Platis and G. A. Gravvanis, (2007). On the Optimization of Free Resources Using Non-Homogeneous Markov Chain Software Rejuvenation Model. Reliability Engineering and System Safety, Vol. 92(12), Pages 1724–1732. doi : http://dx.doi.org/10.1016/j.ress.2006.09.017

Β. Συνεισφορά σε Βιβλία

1.

V.P. Koutras, S. Malefaki and A.N. Platis (2020). Dependability and Performance Analysis for a Two Unit Multi-State System with Imperfect Switch. In A. Makrides, A. Karagrigotiou & C. Skiadas (Eds.), Data Analysis and Applications 4, Vol. 6, iSTE WILEY, London, Pages 119-154.

2.

V.P. Koutras, and A.N. Platis. (2020). Software Rejuvenation: Key Conceptsand Granularity. In T. Dohi,  K.S. Trivedi & Alberto Avritzer (Eds.), Handbook of Software Aging and Rejuvenation, Fundamentals, Methods, Applications, and Future Directions, World Scientific, Pages 41-70. doi: https://doi.org/10.1142/9789811214578_0003.

3.

V.P. Koutras, S. Malefaki and A.N. Platis (2020). Stochastic Modelling of Opportunistic Maintenance for Series Systems with Degrading Components. In Cui, Frenkel & Lisnianski (Eds.), Stochastic Modeling in Reliability Engineering, CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, Pages 183-197.

4.

S. Malefaki, V.P. Koutras, and A.N. Platis. (2018). Optimizing availability and performance of a two-unit redundant multi-state deteriorating system. In A. Lisnianski, I. Frenkel & A. Karagrigoriou (Eds.), Recent Advances in Multi-State Reliability, Springer Series in Reliability Engineering, Part of the Springer Series in Reliability Engineering book series (RELIABILITY), Springer, Berlin. Pages 71-105. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-63423-4_5

5.

V.P. Koutras, (2011). Two-Level Software Rejuvenation Model with Increasing Failure Rate Degradation. In Zamojski, W., Kacprzyk, J., Mazurkiewicz, J., Sugier, J. & Walkowiak, T. (Eds.), Dependable Computer Systems, Advances in Intelligent and Soft Computing Vol. 97, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Pages 101-115. doi: 10.1007/978-3-642-21393-9_8

Γ. Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια(με κριτές)

1.

I. Mitrofani and V.P. Koutras (2020). Modelling Refinery Pump System Reliability Using Branching Processes. In Proc of 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference, Venice, Italy, 1-6 November 2020. accepted.

2.

A. Kadrefi, V.P. Koutras and A.N. Platis (2020). Modelling Resource Reservation in a two-parking lot problem with client priorities. In Proc of 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference, Venice, Italy, 1-6 November 2020. accepted.

3.

P. Psomas, A.N. Platis and V.P. Koutras (2020). Modelling the Dependability Measures of a Multi-State Degraded Wind Farm System with Minimal Repairs Using the UGF Technique. In Proc of 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference, Venice, Italy, 1-6 November 2020. accepted.

4.

A. Kadrefi, V.P. Koutras and A.N. Platis (2020). Profit Optimization in a Two-Parking Lots System with Priority Clients using Resource Reservation Policies. In Proc of XIV Balkan Conference on Operational Research, BALCOR 2020, Thessaloniki, Greece, 30 September-3 October 2020. accepted.

5.

V. P. Koutras, S. Malefaki and A. N. Platis, (2018). Optimal Maintenance Policies of a Two Unit Multi-State Deteriorating System with Imperfect Switch. In Proc. of 5th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference, Chania, Crete, Greece, 12-15 June 2018.

6.

P.M. Psomas, A. N. Platis and V. P. Koutras, (2018). Modeling the Reliability and Performance of a Wind Farm Using the Universal Generating Function Technique. In Proc. of 5th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference, Chania, Crete, Greece, 12-15 June 2018, Pages 497-508.

7.

S. Malefaki, V.P. Koutras and A.N. Platis, (2016). Multi-State Deteriorating System Dependability with Maintenance using Monte Carlo Simulation. In Proc of SMRLO'16 : Second International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life Science and Operations Management, February 2016, SCE- Shamoon College of Engineering, Beer Sheva, Israel, Pages 61-70. doi: 10.1109/SMRLO.2016.21

8.

C.S. Salagaras, V.P. Koutras, A.N. Platis and I.A. Tsokos, (2016). Resource Availability Optimization for a Point-to-Point Connection on a Telecommunication Network. In Proc of SMRLO'16 : Second International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life Science and Operations Management, February 2016, SCE- Shamoon College of Engineering, Beer Sheva, Israel, Pages 176-185. doi: 10.1109/SMRLO.2016.39

9.

T.V. Tzioutzias, A.N. Platis and V.P. Koutras, (2016). Markov Modeling of the Availability of a Wind Turbine Utilizing Failures and Real Weather Data. In Proc of SMRLO'16 : Second International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life Science and Operations Management, February 2016, SCE- Shamoon College of Engineering, Beer Sheva, Israel, Pages 166-196. doi: 10.1109/SMRLO.2016.40

10.

I. I. Stamoulis, A. N. Platis and V. P. Koutras (2015). Planning of electric power distribution networks with reliability criteria. Theory and Engineering of Complex Systems and Dependability, Advances in Intelligent Systems and Computing, Online ISBN 978-3-319-19216-1, W. Zamojski et al. (eds), Springer International Publishing, Volume 365, Pages 455-464. doi: 10.1007/978-3-319-19216-1_43

11.

P. Diamantopoulos, V.P. Koutras and A.N. Platis, (2014). Cloud computing service reliability modeling with batch arrivals and retrial queues. Safety, Reliability and Risk Analysis : Beyond the Horizon-Steenbergen et al (Eds), 2014 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-00123-7, Pages 2941-2949. doi:10.1201/b15938-443

12.

A.N. Platis, V.P. Koutras and S. Malefaki, (2014). Achieving high availability levels of a deteriorating system by optimizing condition based maintenance policies. Safety, Reliability and Risk Analysis : Beyond the Horizon-Steenbergen et al (Eds), 2014 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-00123-7, Pages 829-837.

13.

S. Malefaki, V.P. Koutras and A.N. Platis, (2014). Optimizing the Availability and the Operational Cost of a Periodically Inspected Multi-state Deteriorating System with Condition Based Maintenance Policies. In Proc of 2014 Ninth International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES), Pages 403-411, 8-12 Sept. 2014. doi: 10.1109/ARES.2014.61

14.

I.G. Sideratos, A. N. Platis, V. P. Koutras and N. Ampazis, (2014). Reliability analysis of a two-stage Goel-Okumoto and Yamada S-shaped model. In Proc of Ninth International Conference on Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX. June 30 – July 4, 2014, Brunów, Poland, Advances in Intelligent Systems and Computing, Series Vol. 286, Pages 393-402. doi: 10.1007/978-3-319-07013-1_38

15.

T.V. Tzioutzias, A. N. Platis and V. P. Koutras, (2014). Modeling the Reliability and the Performance of a Wind Farm Using Cyclic Non-Homogenous Markov Chains. In Proc of Probabilistic Safety Assessment & Management conference (PSAM12), June 2014, United States, Honolulu, Hawaii.

16.

V.P. Koutras, A.N. Platis and C.S. Salagaras, (2013). Resource Availability Optimization for Green Courier Service. In Proc of 2013 IFAC Conference on Manufacturing Modeling, Management, and Control (MIM 2013), Pages 1654-1659. doi:10.3182/20130619-3-RU-3018.00468

17.

N. S. Thomaidis, C.S. Salagaras, V. Vassiliadis, V.P. Koutras, A.N. Platis and G. Dounias, (2013). Evolutionary Algorithms for Solving Resource Availability Optimization Problems related to Client Service of Different Priority Classes. In Proc of 2nd International Symposium and 24th National Conference on Operational Research, ISBN: 978-618-80361-1-6, Athens, Greece, September 26-28, (2013), Pages 252-257.

18.

S. Malefaki, V.P. Koutras and A.N. Platis, (2012). Modeling Software Rejuvenation on a Redundant System Using Monte Carlo Simulation. In Proc of 2012 IEEE 23rd International Symposium on Software Reliability Engineering Workshops (ISSREW), Dallas TX, USA, Pages 277-282. doi: 10.1109/ISSREW.2012.89.

19.

V.P. Koutras, A.N. Platis and N. Limnios, (2012). Performance Estimation of a System under Minimal, Perfect and Failed Rejuvenation. In Proc of 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012 (PSAM11 & ESREL12), Vol. 3, Pages 1859-1868.

20.

V.P. Koutras and A.N. Platis, (2011). Applying Partial and Full Rejuvenation in Different Degradation Levels. In Proc of 22nd annual International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE 2011)-3rd Workshop on Software Aging and Rejuvenation (WoSAR 2011), Hiroshima, Japan, Pages 20-25. doi: 10.1109/WoSAR.2011.14

21.

V.P. Koutras, S. Malefaki and A.N. Platis, (2011). A Monte Carlo Simulation Based Dependability Analysis of a non-Markovian Grid Computing Environment with Software Rejuvenation. Advances in Safety, Reliability and Risk Management - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2011, Pages 1959-1966. doi: 10.1201/b11433-276.

22.

E.C. Grigoriadou, V.P. Koutras, A.N. Platis, (2011). Semi-Markov process for coverage modeling and optimal maintenance policies of an automated restoration mechanism. Advances in Safety, Reliability and Risk Management - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2011, Pages 949-956. doi: 10.1201/b11433-133.

23.

A.N. Platis and V.P. Koutras, (2010). Software Rejuvenation on a PKI Infrastructure. In Proc of 21st annual International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE 2010)-2nd Workshop on Software Aging and Rejuvenation (WoSAR 2010), San Jose, USA, Pages 1-6. doi:: 10.1109/WOSAR.2010.5722102.

24.

V.P. Koutras, A.N. Platis and N. Limnios, (2010). Dependability Measures Maximum Likelihood Estimation for a Redundant System with Minimal. Perfect and Failed Rejuvenation, In Proc of European Safety and Reliability Conference, ESREL 2010, Pages 1553-1560.

25.

V.P. Koutras, C.S. Salagaras and A.N. Platis, (2009). Software Rejuvenation for Higher Levels of VoIP Availability and Mean Time To Failure. In Proc of 4th International Conference on Dependability of Computer Systems (DepCoS-RELCOMEX '09), IEEE Computer Society Press, Pages 99-106. doi: http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/DepCoS-RELCOMEX.2009.21.

26.

V.P. Koutras and A.N. Platis, (2009). Modeling Resource Availability and Optimal Fee for Priority Classes in a Website. Reliability, Risk and Safety: Theory and Applications-R. Bris et al (Eds), 2009 CRC Press, Taylor & Francis Group, London, Pages 1191-1198.

27.

J.B. Violentis, A.N. Platis, G.A. Gravvanis and V.P. Koutras, (2009). Electrical Substation Efficient Maintenance Policies Based On Semi-Markov Modeling and Approximate Inverse Preconditioning. In Proc of 9th Hellenic European Research on Computer Mathematics & its Applications Conference (HERCMA 2009).

28.

P.K. Saravakos, G.A. Gravvanis, V.P. Koutras and A.N. Platis, (2009). A Comprehensive Approach to Software Aging and Rejuvenation on a Single Node Software System. In Proc of 9th Hellenic European Research on Computer Mathematics & its Applications Conference (HERCMA 2009).

29.

V.P. Koutras, A.N. Platis and N. Limnios, (2008). Availability and Reliability Estimation for a System Undergoing Minimal, Perfect and Failed Rejuvenation. In Proc of First International Workshop on Software Aging and Rejuvenation WOSAR 2008 in conjunction with 19th IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering ISSRE 2008, IEEE Xplorer, Pages 1-6. doi: 10.1109/ISSREW.2008.5355519.

30.

V.P. Koutras and A.N. Platis (2008). Guaranteed Resource Availability in a Website, Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications – Martorell et al. (eds), Taylor & Francis Group, London, Pages 1525-1532.

31.

V.P. Koutras and A.N. Platis, (2008). Modeling Perfect and Minimal Rejuvenation for Client Server Systems with Heterogeneous Load. In Proc of 14th IEEE Pacific Rim International Symposium on Dependable Computing, IEEE Computer Society Press, Pages 95-103. doi: 10.1109/PRDC.2008.22.

32.

V.P. Koutras and A.N. Platis, (2008). Semi-Markov Availability Modeling of a Redundant System with Partial and Full Rejuvenation Actions. In Proc of 3rd International Conference on Dependability of Computer Systems (DepCoS-RELCOMEX '08), IEEE Computer Society Press, Pages 127-134. doi: 10.1109/DepCoS-RELCOMEX.2008.13 .

33.

V.P. Koutras, A.N. Platis and G. A. Gravvanis, (2007). Software Rejuvenation on a Grid Computing Environment for Higher Availability Based on Approximate Inverse Preconditioning. In Proc of 8th Hellenic European Research on Computer Mathematics & its Applications Conference (HERCMA 2007).

34.

J.B. Violentis, V.P. Koutras, A.N. Platis and G.A. Gravvanis, (2007). Asymptotic Availability of an Electrical Substation via a Semi-Markov Process Computed by Generalized Approximate Inverse Preconditioning. In Proc of 8th Hellenic European Research on Computer Mathematics & its Applications Conference (HERCMA 2007).

35.

V.P. Koutras and A.N. Platis, (2007). VoIP Availability and Service Reliability through Software Rejuvenation Policies. In Proc of 2nd International Conference on Dependability of Computer Systems (DepCoS-RELCOMEX '07), IEEE Computer Society Press, Pages 262-269. doi: 10.1109/DEPCOS-RELCOMEX.2007.54 .

36.

V.P. Koutras, A.N. Platis and G. A. Gravvanis, (2007). Software Rejuvenation for Higher Levels of Grid Availability. Risk, Reliability and Societal Safety – Aven & Vinnem (eds), © 2007 Taylor & Francis Group, London, Pages 1723-1730.

37.

V.P. Koutras and A.N. Platis, (2006). Resource Availability Optimization for Priority Classes in a Website. In Proc of 12th IEEE International Symposium on Pacific Rim Dependable Computing (PRDC ’06), Jeske, Giardo, Dai (eds), IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, California, Pages 305-312. doi: 10.1109/PRDC.2006.54 .

38.

V.P. Koutras and A.N. Platis, (2006). Applying software rejuvenation in a two node cluster system for high availability. In Proc of International Conference on Dependability of Computer Systems (DEPCOS-RELCOMEX'06), IEEE Computer Society Press, Pages 175-182. doi: 10.1109/DEPCOS-RELCOMEX.2006.7.

39.

V.P. Koutras and A.N. Platis, (2006). Optimal Rejuvenation Policy for Increasing VoIP Service Reliability, Safety and Reliability and Relibility for Managing Risks, G. Soares & E. Zio (eds), Taylor & Francis Group, London, Vol. 3, Pages 2285-2290.

40.

V.P. Koutras and A. Platis, (2005). Optimizing the Amount of Free Resources on a Computer System using Software Rejuvenation, Advances in Safety and Reliability, Kołowrocki (ed.), Taylor & Francis Group, London, Pages 1187-1192.

41.

V.P. Koutras, E. Mennis, N. Nikitakos and A.N. Platis, (2005). Software rejuvenation in maritime applications, Advances in Safety and Reliability Kołowrocki (ed.)© 2005 Taylor & Francis Group, London, Pages 1193-1197.

Δ. Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

1.

V. P. Koutras (2019). Modeling the implementation of software rejuvenation in computer systems: Advances and future trends. 11th International Workshop on Software Aging and Rejuvenation WOSAR 2019, Keynote Speak.

2.

S. Malefaki, V.P. Koutras and A.N. Platis. (2017). Sojourn time distributions effects on a redundant multi-state deteriorating system with maintenance. European Meeting of Statisticians (EMS), 24-28 July 2017, Helsinki, Finland.

3.

A. Μανάτος, Σ. Μαλεφάκη και Β. Κούτρας, (2016).. Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Μέτρων Διαθεσιμότητας και Απόδοσης Συστημάτων με Πολλαπλά Σταδία Υποβάθμισης και Εφεδρεία, 29o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, (2016).

4.

Σ. Μαλεφάκη, Β. Κούτρας και Α. Πλατής, (2015). Βελτιστοποίηση πολιτικών συντήρησης τεχνολογικών συστημάτων, 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, (2015).

5.

V. Vassiliadis, C. Salagaras, V. Koutras, N. Thomaidis, A. Platis, G. Dounias and C. Kyriazis, (2014). Resource availability modeling and optimization in a car park management problem, 3rd International Symposium & 25th National Conference on Operational Research, Volos, Greece, 26-28 June 2014.

6.

V.P. Koutras, S. Malefaki and A. N. Platis, (2011). Dependability Analysis of a Software Rejuvenation Model Based on Monte Carlo Simulation, 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, (2011).

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στην μελέτη της επίδοσης, της διαθεσιμότητας, της αξιοπιστίας και του κόστους λειτουργίας υπολογιστικών συστημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση στο ερευνητικό μου έργο δίνεται στην στοχαστική μοντελοποίηση της λειτουργίας τους καθώς και της μοντελοποίησης της τεχνικής της αναζωογόνησης λογισμικού (software rejuvenation) με σκοπό την πρόληψη εμφάνισης βλάβών που οφείλονται σε φαινόμενα γήρανσης του λογισμικού. Επιπλέον στο ερευνητικό μου πεδίο έγκειται και η μελέτη δεικτών αποδοτικότητας υπολογιστικών συστημάτων, οι οποίοι δίνουν πληροφορίες σχετικά με την διαθεσιμότητα την αξιοπιστία και το κόστος λειτουργίας τους. Απαραίτητα εργαλεία στην παραπάνω έρευνα αποτελούν τα πιθανοτικά μοντέλα όπως οι Μαρκοβιανλες διαδικασίες αλλά και εκτιμητές διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας. Σημαντική για το ερευνητικό μου έργο είναι και η μελέτη διαφόρων μεθόδων βελτιστοποίησης.

 

 

 

Διατριβή
Θέμα: 
Βελτιστοποίηση επίδοσης και αξιοπιστίας υπολογιστικών συστημάτων: Στοχαστική μοντελοποίηση της αναζωογόνησης λογισμικού
Επιβλέπων: 
Έτος ολοκλήρωσης: 
2010