Κυριακάκη Άννα

Printer-friendly version
Όνομα: 
Άννα
Επώνυμο: 
Κυριακάκη
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Γνωστικό αντικείμενο: 
Ανάπτυξη, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού