Μεννής Ευάγγελος

Printer-friendly version
Όνομα: 
Ευάγγελος
Επώνυμο: 
Μεννής
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Γνωστικό αντικείμενο: 
Ποσοτικές Μέθοδοι και Αξιοπιστία στα Πληροφοριακά Συστήματα
Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

Ο Ευάγγελος Μεννής έλαβε πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το 1996. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στο αντικείμενο «Ναυτιλία, Μεταφορές και Εμπόριο» το 2005, ενώ ολοκλήρωσε τη Διδακτορική του Διατριβή με αντικείμενο «Στοχαστική μοντελοποίηση για την εκτίμηση κινδύνων και τη μελέτη αξιοπιστίας ναυτιλιακών συστημάτων» το 2009. Στη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών έχει δημοσιεύσει σειρά εργασιών σε διεθνή συνέδρια και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Παράλληλα εργάστηκε ως Διαχειριστής Δικτύου για την Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για 15 χρόνια.

Τρέχουσες Συνδιδασκαλίες σε μαθήματα

1."Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία", Μεταπτυχιακό Τμήμα Τουρισμού, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

2."Αρχές Προγραμματισμού και Επίλυσης Επιχειρησιακών Προβλημάτων", Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

4."Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης", Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

4."Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης", Πρόγραμμα Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευσης MiniMba

Στο παρελθόν έχει διδάξει τα μαθήματα "Εισαγωγή στην Πληροφορική" (Εργαστήρια+Θεωρία) 13 έτη, "Εφαρμογές Πληροφορικής" (Θεωρία+Εργαστήρια) 13 έτη.

 

Βιογραφικό σημείωμα: 
Γραφείο: 
Μιχάλειο Κτήριο, Υπόγειο
Διεύθυνση: 
Μιχάλων 8
Τηλέφωνο: 
2271035952
Fax: 
2271035059
Ώρες επικοινωνίας: 
Καθημερινά: 09:00 - 12:00
Email: 
v [dot] mennis [at] aegean [dot] gr
Δημοσιεύσεις: 

Διεθνή Περιοδικά

1.Evangelos Mennis, Agapios Platis “Availability assessment of diesel generator system of a ship: a case study”, International Journal of Performability Engineering, Vol. 9, No. 5, p. 561-567

2.Evangelos Mennis, Agapios Platis, Nikitas Nikitakos "Applying Stochastic Models in Maritime Safety", Journal of Environmental Protection and Ecology book 4, vol. 10 (2010),  975-986

3.Evangelos Mennis, Agapios Platis, Nikitas Nikitakos, Jean Guy Fontaine “Enhancing safety in ship’s critical systems using Markov Modeling” in International Journal of Reliability Quality and Safety Engineering,  p. 59-72, 16, Jan 2009

4.Evangelos Mennis, Agapios Platis, Ioannis Lagoudis, Nikitas Nikitakos “Improving container terminal efficiency by means of Markov Theory” in Maritime Economics and Logistics,  October 2008, (243–257)

5.Evangelos Mennis, Agapios Platis, Nikitas Nikitakos “Applying performability modeling in maritime risk assessment” In International Journal of Materials and Structural Reliability, p. 97-107, Vol. 6, No.1, March 2008

6.Nikitas Nikitakos, Evangelos Mennis, Agapios Platis, “Hybrid model for small cruise ship’s safety risk management", in Tourism in Marine Environments, p. 59-66, Vol. 3, 2006

Διεθνή Συνέδρια με Κριτές

Εvangelos Mennis, Ioannis N. Lagoudis, Jean Guy Fontaine, Nikitas Nikitakos, Agapios Platis, “Applying reliability models to improve port container terminal efficiency”, in ESREL 2007 Conference, European Safety & Reliability Conference, Stravanger, Norway (24 – 28 June)

Evangelos Mennis, Ioannis N. Lagoudis, Nikitas Nikitakos, Agapios Platis, “Applying reliability models to ship safety assessment", in ESREL 2006 Conference, European Safety & Reliability Conference, Estoril, Portugal (18-22 September)

Evangelos Mennis, Ioannis N. Lagoudis, Nikitas Nikitakos, Agapios Platis, “Improving Formal Safety Assessment in Shipping Transportation”, in IMAM 2005 Conference, Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources, Lisbon, Portugal, (26th -30th September)

Vasileios Koutras, Evangelos Mennis, Nikitas Nikitakos, Agapios Platis “Software Rejuvenation in Maritime Applications” ESREL 2005, European Safety & Reliability Conference, Gdansk, Poland (23 – 30 June)

Monika Konstantinidou, Evangelos Mennis, Nikitas Nikitakos, Agapios Platis “Comparison of Modelling Methodologies for the Formal Safety Assessment in Shipping Transportation” PSAM 7 – ESREL 2004, International Conference on Probabilistic Safety Assessment and Management, Berlin, Germany

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Στοχαστική μοντελοποίηση σε ναυτιλιακά συστήματα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Οργανωσιακή Εκπαίδευση