Τζανέτος Αλέξανδρος

Printer-friendly version
Όνομα: 
Αλέξανδρος
Επώνυμο: 
Τζανέτος
PhD
Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

Ο Αλέξανδρος Τζανέτος είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου (2013), ενώ από το 2020 είναι Διδάκτορας του ίδιου ιδρύματος  στη γνωστική περιοχή της Υπολογιστικής Νοημοσύνης (Computational Intelligence) και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη και τη χρήση μεθόδων Εμπνευσμένων από τη Φύση (Nature Inspired Methods).

Για τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματός του, εκπόνησε διατριβή με τίτλο "Νοήμονες Υπολογιστικές Μέθοδοι Εμπνευσμένες από τον Φυσικό Κόσμο (Nature-Inspired) για την Βελτιστοποίηση Συστημάτων: Βελτιστοποίηση Εμπνευσμένη από τον Ηχοεντοπισμό", υπό την επίβλεψη του κ. Δούνια Γεωργίου (Καθηγητή Πανεπιστήμιου Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης).

Με τη λήψη του Διπλώματός του έγινε μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Π.Α.Σ.ΔΙ.Μ.Ο.Δ.), ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2017 είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ). Απο το 2020 συμμετέχει στο EWG EU/ME, the EURO Working Group on Metaheuristics.

Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2019 ήταν μεταξύ των πρώτων Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης που έγιναν αποδεκτοί ως μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), ενώ από το 2014 είναι μέλος και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ).

Ο Δρ Τζανέτος είναι Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Data in Brief από τον Ιούνιο του 2020. Επίσης, συν-διοργανώνει ένα Special Session στο επερχόμενο διεθνές συνέδριο IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE CEC 2021).

Βιογραφικό σημείωμα: 
Γραφείο: 
Α9
Διεύθυνση: 
Κουντουριώτου 41
Τηλέφωνο: 
+ 30 22710 35483
Ώρες επικοινωνίας: 
Δευτέρα 11:00-14:00
Τρίτη - Πέμπτη 11:00-14:00 και 17:30-19:00
Email: 
atzanetos [at] aegean [dot] gr
Δημοσιεύσεις: 

Ntardas, D., Tzanetos, A., & Dounias, G. (2020, July). Intelligent Nature-Inspired Approaches for Optimal Resource Levelling in a High Voltage Alternating Current Submarine Link Terminal Station Project. In 2020 11th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA (pp. 1-6). IEEE.

Konstantinou, C., Tzanetos, A. & Dounias, G. Cardinality constrained portfolio optimization with a hybrid scheme combining a Genetic Algorithm and Sonar Inspired Optimization. Operational Research - An International Journal (2020). https://doi.org/10.1007/s12351-020-00614-1

Tzanetos, A., & Dounias, G. (2020, September). Sonar Inspired Optimization based Feature Selection. In 11th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (pp. 195-201).

Tzanetos, A., Dounias, G. Nature inspired optimization algorithms or simply variations of metaheuristics?. Artificial Intelligence Review (2020). https://doi.org/10.1007/s10462-020-09893-8

Tzanetos, A., & Dounias, G. (2020). A Comprehensive Survey on the Applications of Swarm Intelligence and Bio-Inspired Evolutionary Strategies. In Machine Learning Paradigms (pp. 337-378). Springer, Cham.

Tzanetos, A., Fister, I. and Dounias, G. (2020). A comprehensive database of Nature-Inspired Algorithms. Data in Brief, 31, p.105792

Ntardas, D., Tzanetos, A., & Dounias, G. (2020). Resource Leveling Optimization in Construction Projects of High Voltage Substations Using Nature-Inspired Intelligent Evolutionary Algorithms. International Journal of Electrical and Computer Engineering, 14(1), 6-13.

Tzanetos, A., & Dounias, G. (2020). Sonar inspired optimization (SIO) in engineering applications. Evolving Systems, 11(3), 531–539.

Tzanetos, A., Vassiliadis, V., & Dounias, G. (2020). Boosting the performance of hybrid Nature-Inspired algorithms: Application from the financial optimization domainLogic Journal of the IGPL, 28(2), 239-247.

Tzanetos, A., & Dounias, G. (2019, May). Sonar Inspired Optimization in Energy Problems Related to Load and Emission Dispatch. In International Conference on Learning and Intelligent Optimization (pp. 268-283). Springer, Cham.

Boulas, K., Tzanetos, A., & Dounias, G. (2018, July). Acquisition of approximate throughput formulas for serial production lines with parallel machines using intelligent techniques. In Proceedings of the 10th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (p. 18). ACM.

Tzanetos, A., Kyriklidis, C., Papamichail, A., Dimoulakis, A., & Dounias, G. (2018, July). A Nature Inspired metaheuristic for Optimal Leveling of Resources in Project Management. In Proceedings of the 10th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (p. 17). ACM.

Tzanetos, A., & Dounias, G. (2017). Nature Inspired Optimization Algorithms Related to Physical Phenomena and Laws of Science: A SurveyInternational Journal on Artificial Intelligence Tools, 26(06), 1750022.

Tzanetos, A., & Dounias, G. (2017, August). A New Metaheuristic Method for Optimization: Sonar Inspired Optimization. In International Conference on Engineering Applications of Neural Networks (pp. 417-428). Springer, Cham.

Tzanetos, A., Vassiliadis, V., & Dounias, G. (2017, June). A Novel Hybrid Nature-Inspired Scheme for Solving a Financial Optimization Problem. In International Conference on Hybrid Artificial Intelligence Systems (pp. 161-172). Springer, Cham.

Karampotsis, E., Boulas, K., Tzanetos, A., Androvitsaneas, V. P., Gonos, I. F., Dounias, G., & Stathopulos, I. A. (2017, June). Computational Intelligence Techniques for Modelling the Critical Flashover Voltage of Insulators: From Accuracy to Comprehensibility. In International Conference on Industrial, Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems (pp. 295-301). Springer, Cham.

Vassiliadis, V., Dounias, G., & Tzanetos, A. (2012, May). Parameter tuning of hybrid nature-inspired intelligent metaheuristics for solving financial portfolio optimization problems. In Hellenic Conference on Artificial Intelligence (pp. 198-205). Springer, Berlin, Heidelberg.


Διατριβές:

Τζανέτος, Α. (2020). Νοήμονες υπολογιστικές μέθοδοι εμπνευσμένες από τον φυσικό κόσμο για την βελτιστοποίηση συστημάτων: βελτιστοποίηση εμπνευσμένη από τον ηχοεντοπισμό. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. [Διδακτορική Διατριβή]

Τζανέτος, Α. (2013). Ανάπτυξη και συγκριτική ανάλυση μετα-ευρετικών (υβριδικών) τεχνικών: Εφαρμογή στις επενδύσεις εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. [Διπλωματική]


Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Αλ. Τζανέτου άπτονται του χώρου της χρήσης Υπολογιστικής Νοημοσύνης (Computational Intelligence) στη Λήψη Αποφάσεων (Decision Making) και ειδικότερα της υποκατηγορίας της Υπολογιστικής Νοημοσύνης που ονομάζεται Νοημοσύνη Εμπνευσμένη από τη Φύση (Nature Inspired Intelligence). Ειδικότερα, η έρευνά του περιστρέφεται γύρω από την ανάλυση των παραπάνω μεθόδων, αλλά και την εφαρμογή τους σε προβλήματα βελτιστοποίησης (optimization problems) που καλείται να επιλύσει ένας Μηχανικός, όπως η Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering), η Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering), η Επιχειρησιακή Έρευνα (Operatioal Research) και η Μηχανική των Αποφάσεων (Decision Engineering)

Διατριβή
Θέμα: 
Νοήμονες Υπολογιστικές Μέθοδοι Εμπνευσμένες από τον Φυσικό Κόσμο για την Βελτιστοποίηση Συστημάτων
Επιβλέπων: 
Έτος ολοκλήρωσης: 
2020