Ζεϊμπέκης Βασίλης

Printer-friendly version
Όνομα: 
Βασίλης
Επώνυμο: 
Ζεϊμπέκης
Βαθμίδα: 
Επίκουροι Καθηγητές
Member of Faculty
Γνωστικό αντικείμενο: 
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

 

Ο Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και  Υποδιευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής, και Λειτουργιών (ΣυΣΠΑΛ). Διατελεί επίσης μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Αντιπρόεδρος Διοικητικού στην Ελληνική Εταιρεία Logistics (ΕΕL) που αποτελεί το μεγαλύτερο επιστημονικό σωματείο για τα logistics στην Ελλάδα. Συμμετέχει ως Μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής και ως σύμβουλος στα Ηνωμένα Έθνη (UNECE) σε θέματα μεταφορών. Στο παρελθόν έχει διδάξει σε πλειάδα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Δραστηριοποιείται ερευνητικά σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας με έμφαση στις εμπορευματικές μεταφορές και στα πληροφοριακά συστήματα. Έχει εκδώσει 7 διεθνείς συλλογικούς τόμους με θέμα τη Διοίκηση Αλυσίδων Εφοδιασμού καθώς επίσης έχει δημοσιεύσει πάνω από 90 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, διεθνή συνέδρια και επιμελημένους τόμους. Συμμετέχει σε Editorial Boards γνωστών επιστημονικών περιοδικών ενώ παράλληλα έχει αποτελέσει μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Την τελευταία δεκαπενταετία έχει συμβάλει ενεργά στην υλοποίηση άνω των 40 ερευνητικών έργων ενώ παράλληλα, έχει συμμετάσχει ως εκπαιδευτής σε σεμινάρια κατάρτισης στελεχών και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε δημόσιους οργανισμούς και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Παν. Πειραιά, Παν. Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ο.Π.Α). Ο Δρ. Β. Ζεϊμπέκης έχει επίσης διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα ενώ έχει υλοποιήσει περισσότερα από 150 ιδιωτικά/αναπτυξιακά έργα στον τομέα των logistics και των πληροφοριακών συστημάτων. Είναι αξιολογητής σε ερευνητικά και επενδυτικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG MOVE). Κατέχει δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (κατεύθυνση Τηλεπικοινωνίες) από το Πανεπιστήμιο του Essex με μεταπτυχιακές σπουδές σε Κινητές & Δορυφορικές Επικοινωνίες από το Πανεπιστήμιο του Surrey και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Warwick. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α). Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Τεχνικού Επιμελητηρίου (FEANI).

Μαθήματα που Διδάσκει στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών: 
Γραφείο: 
Γραφείο Α8.2 (3ος όροφος)
Διεύθυνση: 
Κουντουριώτου 41, Χίος, 82100
Τηλέφωνο: 
+30-22710-35485
Fax: 
+30-22710-35484
Ώρες επικοινωνίας: 
Πέμπτη 09.00πμ - 12.00μμ
Email: 
vzeimp [at] fme [dot] aegean [dot] gr
Δημοσιεύσεις: 

Edited books

Zeimpekis, V., Aktas, E., Bourlakis, M., Minis, I. (Eds) (2020) Supply Chain 4.0: Trends, Opportunities and Challenges, KoganPage, UK (in progress)

Zeimpekis, V., Aktas, E., Bourlakis, M., Minis, I. (Eds) (2018) Sustainable Freight Transport: Theory, Models and Case studies, Operations Research/Computer Science Interfaces Series, Springer-Verlag International, ISBN: 978-3319629162

Zeimpekis, V., Kaimakamis, G., Daras, N. (Eds) (2014) Military logistics: Research Advances and Future Trends, Operations Research/Computer Science Interfaces Series, Springer-Verlag International,  ISBN:978-3319120744

Zeimpekis, V., Ichoua, S., Minis, I. (Eds) (2013) Humanitarian & Relief logistics: Research issues, case studies and future trends, Operations Research/Computer Science Interfaces Series, Springer-Verlag International, ISBN: 978-1461470069

Minis, I., Zeimpekis, V., Dounias, G., Ampazis, N. (Eds.) (2011) Supply Chain Optimization, Design and Management: Advances and Intelligent Methods, IGI Global Publishing, ISBN: 978-1-61520633-9

Bourlakis, M., Vlachos, I., Zeimpekis, V. (Eds.) (2011) Intelligent Agrifood Chains & Networks, Wiley-Blackwell Publishing, Oxford, UK, ISBN: 978- 1-405-18299-7

Zeimpekis, V., Giaglis, G. M., Tarantilis, C.D., Minis, I. (Eds.) (2007) Dynamic Fleet Management: Concepts, Systems, Algorithms & Case Studies, Operations Research/Computer Science Interfaces Series, Vol. 38, Springer-Verlag International, ISBN: 978-0-387-71721-0

Journal papers (ενδεικτικά άρθρα)

Baou, E., Koutras, V., Zeimpekis, V., Minis, I. (2018) Emergency evacuation planning in natural disasters under diverse population and fleet characteristics, Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, Accepted for publication

Gialos, A.A., Zeimpekis, V., Alexopoulos, N.D., Kashaev, N., Riekehr, S., Karanika, A. (2017)  Investigating the impact of sustainability in the production of aeronautical subscale components, Journal of Cleaner Production, Vol. 176,  pp.785-799

Alexopoulos, N.D., Gialos, A.A., Zeimpekis, V., Velonaki, Z., Kashaev, N., Riekehr, S., Karanika, A. (2016) Laser beam welded structures for a regional aircraft: weight, cost and carbon footprint savings, Journal of Manufacturing Systems, Vol. 39, pp. 38-52

Ninikas, G., Athanasopoulos, Th., Zeimpekis, V., Minis, I. (2014) Routing in hybrid courier operations, International Journal of Logistics Management, Vol. 25, Issue 3, pp. 611-634

Zeimpekis, V., Minis, I., Giaglis, G.M. Mamassis, K. (2013) Real-time fleet management and rerouting in city logistics, International Journal of Operations Research and Information Systems, Vol. 4, Issue 4, pp. 1-21

Zeimpekis, V., Mamasis, K., Minis, I. (2012) A web-tool for planning environmental friendly freight combined transport operations, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Transport Research Arena – Europe 2012, Vol. 48, pp. 464-472

Minis, I., Mamasis, K., Zeimpekis, V. (2012) Real-time management of vehicle breakdowns in urban freight distribution, Journal of Heuristics, Vol. 18, Issue 3, pp. 375-400

Smirlis, Y., Zeimpekis, V., Kaimakamis, G. (2012) A Data Envelopment Analysis (DEA) model to support the selection of vehicle routing software for city logistics operations, Operational Research-An International Journal, Vol.12, No.3, pp.399-420

Zeimpekis, V. (2011) Goods distribution management in city logistics environment: A systemic approach, Advances in Management and Applied Economics, Vol. 1, Issue 1, pp. 151-170

Zeimpekis, V., Minis, I., Pappa, V. (2010) Real-time logistics management of dried figs using RFID technology: Case study in a Greek Cooperative company, International Journal of Logistics Systems and Management, 7(3), pp. 265-285