Πολιτική Ποιότητας

Printer-friendly version

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ) ιδρύθηκε με το ΠΔ.83 (ΦΕΚ 72 Α', 10.03.2000), είναι πενταετούς φοίτησης και υπάγεται στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι απόφοιτοι ΤΜΟΔ εγγράφονται ως μέλη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Αποστολή του τμήματος είναι η εκπαίδευση φοιτητών και η προαγωγή της επιστήμης του Μηχανικού Οικονομίας και Διοίκησης. Οι απόφοιτοι του ΤΜΟΔ είναι ικανοί να κατανοούν, μελετούν και ερευνούν τη μηχανική της διοίκησης και τη χρηματοοικονομική μηχανική αξιοποιώντας ανεπτυγμένες ποσοτικές μεθόδους της επιστήμης του μηχανικού.

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος, συνδέονται με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος και περιλαμβάνουν:

 

  • Την παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και την ενίσχυση των επιδόσεων των φοιτητών/τριών, δίνοντας έμφαση στη διαρκή βελτίωση του ΠΠΣ και την εναρμόνιση του με τις σύγχρονες εξελίξεις της έρευνας και της τεχνολογίας.
  • Την παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου σε σχέση με τη διεθνή αριστεία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτής προς όφελος της κοινωνίας.
  • Την προώθηση εθνικών και διεθνών συνεργασιών, δίνοντας έμφαση στην αναγνώριση του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό την ισχυροποίηση της εξωστρέφειας
  • Τη διαρκή σύνδεση με την αγορά εργασίας και τους αποφοίτους του Τμήματος
  • Την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενθάρρυνσης, της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων τόσο των φοιτητών όσο και των μελών του Τμήματος.
  • Την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και τη βελτίωση των υποδομών του Τμήματος.

 

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος επικεντρώνεται στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής αριστείας, στον ενδεδειγμένο προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών για την προώθηση του σκοπού και του αντικειμένου του Τμήματος και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων που τίθενται, μέσα από απτές διαδικασίες και δράσεις διαρκούς ανάπτυξης και βελτίωσης του Τμήματος.

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται περιοδικά από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με όλα τα μέλη του Τμήματος και με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Η Πολιτική Ποιότητας είναι εγκεκριμένη από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από διαβούλευση στην 4η (έκτακτη) /10.04.2019 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

【国内9月30日発売予定】モマ × バンズ オールド スクール ツイスト"サルバドール・ダリ" - スニーカーウォーズ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Πολιτική Ποιότητας65.17 KB