Προσομοίωση Χρηματοοικονομικών Σεναρίων EN

Printer-friendly version
Title: 
Προσομοίωση Χρηματοοικονομικών Σεναρίων EN
Semester: 
10th
ΕCTS: 
5
Elective course (track)
Financial Engineering
Class schedule: 
Πέμπτη 15:00 - 18:00, Μιχάλειο κτίριο ΥΚ3