Προσομοίωση Χρηματοοικονομικών Σεναρίων EN

Printer-friendly version
Title: 
Προσομοίωση Χρηματοοικονομικών Σεναρίων EN
Semester: 
10th
ΕCTS: 
5
Elective course (general)
Financial Engineering
Management Engineering
Class schedule: 
Παράδοση: Τετάρτη 18:00-21:00 (YK 3)
Class schedule: 
Ώρες γραφείου: Πέμπτη 14:00-15.30