Ανακοίνωση για Πρόγραμμα Υποτροφιών Ι.Κ.Υ.

Printer-friendly version

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

 

 

Χίος, 04.06.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα : «Πρόγραμμα Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. ακαδ. έτους 2009-2010 (επίδοσης ακαδ. έτους 2008-2009 και εισαγωγής 2009) φοιτητών Πανεπιστημίων»

 

Οι παρακάτω φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία Φοιτητών (τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας) και να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τη Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010  , προκειμένου να λάβουν την υποτροφία του ΙΚΥ ακαδ. έτους 2009-2010 (επίδοσης ακαδ. έτους 2008-2009).

 

§             Οταπασίδης Παναγιώτης

§             Σακκέτου Φλώρα

§             Ευθυμίου Γεώργιος του Νικολάου

§             Αργυρόπουλος Γεώργιος

§             Στακιάς Γεώργιος

§             Νικολάου Ραλλού

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν είναι:

 

1.        Αίτηση-Δήλωση και ειδικό μηχανογραφικό δελτίο του ΙΚΥ (συμπληρώνεται στη Γραμματεία)

2.        Πλήρες αντίγραφο ή πιστοποιητικό (όχι απόσπασμα) ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

3.        Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας  (πρωτότυπο ή επικυρωμένο ) για το προσωπικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα  του φοιτητή καθώς και των γονέων του έτους 2008 (οικονομικό έτος 2009)

4.        Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986. Το κείμενο που θα πρέπει να συμπληρωθεί είναι: «…ότι το ποσό των 293,47€ του βραβείου θα διατεθεί για την αγορά γνωστικού αντικειμένου των σπουδών μου»

5.        Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο

 

 

Από τη Γραμματεία Φοιτητών

Air Jordan