Πσρουσίαση Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΤΜΟΔ Ακαδ. Έτους 2011-2012

Printer-friendly version
AttachmentSize
p.p.a.tmod_akad._etous_2011-2012.pdf44.38 KB

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

<< ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ >>

Saldos - Entrega gratuita