ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΜΟΔ - 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 12:00, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ