Ζερβούδη Ευανθία

Printer-friendly version
Όνομα: 
Ευανθία
Επώνυμο: 
Ζερβούδη
Research Associate
Office: 
3ος όροφος
Address: 
Κουντουριώτου 41
Ώρες επικοινωνίας: 
Τρίτη: 15:00-17:00 (Χειμερινού Εξαμήνου)
Δευτέρα: 15:00-17:00 (Εαρινού Εξαμήνου)
Email: 
zervoudiev [at] aegean [dot] gr
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Κλασσικά και Συμπεριφορικά Χρηματοοικονομικά, Υπολογιστικά Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, Διαχείριση και Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου, Διαχείριση Κινδύνου, Αποτίμηση Χρεογράφων, Μακροοικονομικά, Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, Αξιολόγηση Επενδύσεων