Έκτακτη Γενική Συνέλευση Φοιτητικού Συλλόγου Δευτέρα 27/11