ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Printer-friendly version

Σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων έχουν διεξαχθεί οι παρακάτω έρευνες:

Μάρτιος 2012

Αύγουστος 2015

Οκτώβριος 2018

Σεπτέμβριος 2020