Επιστημονικοί Συνεργάτες

Όνομα Γνωστικό αντικείμενο
Κοκκίνου Αικατερίνη
Jantzen Jan
Θωμαΐδης Νικόλαος Υπολογιστικές-Στατιστικές μεθόδοι και Χρηματοοικονομική Μηχανική