Μαθήματα

Εξάμηνο: 1o
Μάθημα Διδάσκων
Απειροστικός Λογισμός Ι Καραγιώργος Γιάννης
Εισαγωγή στην Οικονομική Λιάγκουρας Γεώργιος
Φυσική Ι Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Εργαστήρια Φυσικής και Μετρήσεων Ι Θεοδοσίου Κωνσταντίνος
Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Τεχνολογικών Συστημάτων Μίνης Ιωάννης
Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Τεχνολογικών Συστημάτων Εργαστήρια Αμυγδάλου Λεμονιά
Χημεία Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
Εξάμηνο: 2o
Μάθημα Διδάσκων
Εργαστήριο Εισαγωγή στην Πληροφορική
Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία Δριβαλιάρης Δημοσθένης
Φυσική ΙΙ Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Εργαστήρια Φυσικής και Μετρήσεων ΙI
Στατική Αλεξόπουλος Νικόλαος
Στατική Εργαστήριο Αμυγδάλου Λεμονιά
Μακροοικονομική Λιάγκουρας Γεώργιος
Πιθανότητες - Πιθανότητες Εργαστήρια Βασιλείου Ελ Ευάγγελος
Εξάμηνο: 3o
Μάθημα Διδάσκων
Αντοχή Υλικών Αλεξόπουλος Νικόλαος
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική Λιάγκουρας Γεώργιος
Θερμοδυναμική Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Απειροστικός Λογισμός ΙΙ Δημάκης Αριστοφάνης
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Βασιλάκης Παναγιώτης
Προγραμματισμός Η/Υ Αμπαζής Νικόλαος
Προγραμματισμός Η/Υ Εργαστήρια Μελέκος Γεώργιος
Εξάμηνο: 4o
Μάθημα Διδάσκων
Εργαστήριο Προγράμματος Υπολογιστών σε Περιβάλλον Matlab Μαμάσης Κωνσταντίνος
Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Δημάκης Αριστοφάνης
Βάσεις Δεδομένων Αμπαζής Νικόλαος
Βάσεις Δεδομένων Εργαστήρια Μελέκος Γεώργιος
Μηχανική Περιβάλλοντος Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
Χημική Τεχνολογία Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
Δυναμική - Κινηματική Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Στατιστική Κούτρας Βασίλειος
Στατιστική Εργαστήριο
Εξάμηνο: 5o
Μάθημα Διδάσκων
Οικονομετρία Βασιλείου Ελ Ευάγγελος
Γεν. Λογιστική - Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων Σταθούκος Ευστάθιος
Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Μίνης Ιωάννης
Πιθανοθεωρητικά Μοντέλα Πλατής Αγάπιος
Επιχειρησιακές Εφαρμογές Η/Υ Καβάσαλης Πέτρος
Διοίκηση Λειτουργιών Ζεϊμπέκης Βασίλης
Εξάμηνο: 6o
Μάθημα Διδάσκων
Επιχειρησιακή Έρευνα Ι Λυπαρή Βιργινία
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ανδρικόπουλος Ανδρέας
Βιομηχανική Οργάνωση & Θεωρία Παιγνίων Λιάγκουρας Γεώργιος
Στρατηγική, Διοίκηση και Σχεδιασμός Κωνσταντέλου Αναστασία
Ανάλυση Δεδομένων Αμπαζής Νικόλαος
Τεχνικά Υλικά Αλεξόπουλος Νικόλαος
Εξάμηνο: 7o
Μάθημα Διδάσκων
Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας Κωνσταντέλου Αναστασία
Ανάλυση Αποφάσεων και Μηχανική Γνώσεων Δούνιας Γεώργιος
Προσομοίωση Βασιλείου Ελ Ευάγγελος
Κοστολόγηση Σταθούκος Ευστάθιος
Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Κούτρας Βασίλειος
Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοχαστικών Συστημάτων Κούτρας Βασίλειος
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Μπαλτάς Ιωάννης
Εξάμηνο: 8o
Μάθημα Διδάσκων
Marketing Κωνσταντέλου Αναστασία
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Γλύκας Μιχαήλ
Αξιοπιστία Συστημάτων Πλατής Αγάπιος
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Βασιλείου Ευάγγελος Σ
Παράγωγα & Νέα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Μπαλτάς Ιωάννης
Αξιολόγηση Επιχειρήσεων – Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
Στοχαστικά Μοντέλα Κούτρας Βασίλειος
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ι Ζεϊμπέκης Βασίλης
Συστήματα Παραγωγής Μίνης Ιωάννης
Ανάλυση Κόστους-Οφέλους & Επενδυτικές Αποφάσεις Δούνιας Γεώργιος
Εξάμηνο: 9o
Μάθημα Διδάσκων
Κατεργασίες Παραγωγής
Ανάπτυξη Εφαρμογών και Υπηρεσιών στον Παγκόσμιο Ιστό Αμπαζής Νικόλαος
Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Ολοκλήρωση Μιχαλακοπούλου Πηνελόπη
Ειδικά Θέματα στη Διοίκηση Λειτουργιών Γλύκας Μιχαήλ
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών Καβάσαλης Πέτρος
Χρήμα - Πίστη - Τράπεζες Βασιλείου Ευάγγελος Σ
Ανάλυση / Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Μπαλτάς Ιωάννης
Διοίκηση Έργων
Τραπεζικά Προϊόντα και Υπηρεσίες Γλύκας Μιχαήλ
Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική Βασιλείου Ευάγγελος Σ
Εξάμηνο: 10o
Μάθημα Διδάσκων
Ανάλυση Κινδύνων Λυπαρή Βιργινία
Επιχειρηματικότητα
Δίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνίες Καβάσαλης Πέτρος
Επιστημονικός Προγραμματισμός σε Γλώσσα Python Μαμάσης Κωνσταντίνος
Εφαρμοσμένη Θεωρία Πινάκων Καραγιώργος Γιάννης
Μαθηματική Ανάλυση Καραγιώργος Γιάννης
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Αξιολόγηση Επιχειρήσεων - Εξαγορές & Συγχωνεύσεις Γλύκας Μιχαήλ
Προσομοίωση Χρηματοοικονομικών Σεναρίων Μπαλτάς Ιωάννης
Διοίκηση Δικτυακών Επιχ. & Ηλ. Επιχειρηματικότητα Καβάσαλης Πέτρος
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΙΙ Μίνης Ιωάννης
Συστήματα Ποιότητας Βασιλάκης Παναγιώτης