Μαθήματα

Εξάμηνο: 1o
Μάθημα Διδάσκων
Απειροστικός Λογισμός Ι Δριβαλιάρης Δημοσθένης
Εισαγωγή στην Οικονομική Λιάγκουρας Γεώργιος
Φυσική Ι Γκιάλας Ιωάννης
Εργαστήρια Φυσικής και Μετρήσεων Ι Θεοδοσίου Κωνσταντίνος
Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Τεχνολογικών Συστημάτων Μίνης Ιωάννης
Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Τεχνολογικών Συστημάτων Εργαστήρια Αμυγδάλου Λεμονιά
Χημεία Σταμπέλος Ξενοφών
Εξάμηνο: 2o
Μάθημα Διδάσκων
Εργαστήριο Εισαγωγή στην Πληροφορική (δείτε το μάθημα στο eclass.aegean.gr) Αθανάσης Νικόλαος
Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία Δριβαλιάρης Δημοσθένης
Φυσική ΙΙ Γκιάλας Ιωάννης
Εργαστήρια Φυσικής και Μετρήσεων ΙI Θεοδοσίου Κωνσταντίνος
Στατική Αλεξόπουλος Νικόλαος
Στατική Εργαστήριο Αμυγδάλου Λεμονιά
Μακροοικονομική Λιάγκουρας Γεώργιος
Πιθανότητες - Πιθανότητες Εργαστήρια Βασιλείου Ευάγγελος
Εξάμηνο: 3o
Μάθημα Διδάσκων
Αντοχή Υλικών Αλεξόπουλος Νικόλαος
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική Λιάγκουρας Γεώργιος
Θερμοδυναμική Γκιάλας Ιωάννης
Απειροστικός Λογισμός ΙΙ Καραγιώργος Γιάννης
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Βασιλάκης Παναγιώτης
Προγραμματισμός Η/Υ Αμπαζής Νικόλαος
Προγραμματισμός Η/Υ Εργαστήρια Μελέκος Γεώργιος
Εξάμηνο: 4o
Μάθημα Διδάσκων
Εργαστήριο Προγράμματος Υπολογιστών σε Περιβάλλον Matlab Μαμάσης Κωνσταντίνος
Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Δριβαλιάρης Δημοσθένης
Βάσεις Δεδομένων Αμπαζής Νικόλαος
Βάσεις Δεδομένων Εργαστήρια Μελέκος Γεώργιος
Μηχανική Περιβάλλοντος Κοτρίκλα Άννα
Δυναμική - Κινηματική Γκιάλας Ιωάννης
Στατιστική Κούτρας Βασίλειος
Στατιστική Εργαστήριο Τζανέτος Αλέξανδρος
Εξάμηνο: 5o
Μάθημα Διδάσκων
Οικονομετρία Βασιλείου Ευάγγελος
Γεν. Λογιστική - Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων Σταθούκος Ευστάθιος
Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Μίνης Ιωάννης
Πιθανοθεωρητικά Μοντέλα Πλατής Αγάπιος
Επιχειρησιακές Εφαρμογές Η/Υ Καβάσαλης Πέτρος
Διοίκηση Λειτουργιών Ζεϊμπέκης Βασίλης
Εξάμηνο: 6o
Μάθημα Διδάσκων
Επιχειρησιακή Έρευνα Ι Μαμάσης Κωνσταντίνος
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ανδρικόπουλος Ανδρέας
Βιομηχανική Οργάνωση & Θεωρία Παιγνίων Λιάγκουρας Γεώργιος
Στρατηγική, Διοίκηση και Σχεδιασμός Κωνσταντέλου Αναστασία
Ανάλυση Δεδομένων Αμπαζής Νικόλαος
Τεχνικά Υλικά Αλεξόπουλος Νικόλαος
Εξάμηνο: 7o
Μάθημα Διδάσκων
Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας Κωνσταντέλου Αναστασία
Ανάλυση Αποφάσεων και Μηχανική Γνώσεων Δούνιας Γεώργιος
Προσομοίωση Βασιλείου Ευάγγελος
Κοστολόγηση Σταθούκος Ευστάθιος
Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Κούτρας Βασίλειος
Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοχαστικών Συστημάτων Κούτρας Βασίλειος
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Μπαλτάς Ιωάννης
Εξάμηνο: 8o
Μάθημα Διδάσκων
Marketing Κωνσταντέλου Αναστασία
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Βασιλάκης Παναγιώτης
Αξιοπιστία Συστημάτων Πλατής Αγάπιος
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Σύρμος Θωμάς
Παράγωγα & Νέα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Μπαλτάς Ιωάννης
Στοχαστικά Μοντέλα Κούτρας Βασίλειος
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ι Ζεϊμπέκης Βασίλης
Συστήματα Παραγωγής Μίνης Ιωάννης
Ανάλυση Κόστους-Οφέλους & Επενδυτικές Αποφάσεις Δούνιας Γεώργιος
Εξάμηνο: 9o
Μάθημα Διδάσκων
Κατεργασίες Παραγωγής Αλεξόπουλος Νικόλαος
Ανάπτυξη Εφαρμογών και Υπηρεσιών στον Παγκόσμιο Ιστό Αμπαζής Νικόλαος
Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Ολοκλήρωση Μιχαλακοπούλου Πηνελόπη
Ενεργειακά Συστήματα: Θεωρία και Εφαρμογές Γκιάλας Ιωάννης
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων Κοτρίκλα Άννα
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών Καβάσαλης Πέτρος
Χρήμα - Πίστη - Τράπεζες Σύρμος Θωμάς
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Λυπαρή Βιργινία
Ανάλυση / Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Μπαλτάς Ιωάννης
Διοίκηση Έργων Ζεϊμπέκης Βασίλης
Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική Σύρμος Θωμάς
Εξάμηνο: 10o
Μάθημα Διδάσκων
Ανάλυση Κινδύνων Λυπαρή Βιργινία
Επιχειρηματικότητα Κωνσταντόπουλος Νικόλαος
Δίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνίες Καβάσαλης Πέτρος
Επιστημονικός Προγραμματισμός σε Γλώσσα Python Αθανάσης Νικόλαος
Εφαρμοσμένη Θεωρία Πινάκων Καραγιώργος Γιάννης
Μαθηματική Ανάλυση Καραγιώργος Γιάννης
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Λυπαρή Βιργινία
Προσομοίωση Χρηματοοικονομικών Σεναρίων Μπαλτάς Ιωάννης
Διοίκηση Δικτυακών Επιχ. & Ηλ. Επιχειρηματικότητα Καβάσαλης Πέτρος
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΙΙ Μίνης Ιωάννης
Συστήματα Ποιότητας Βασιλάκης Παναγιώτης