Μαθήματα

Εξάμηνο: 1o
Μάθημα Διδάσκων
Μαθηματική Ανάλυση Ι Δριβαλιάρης Δημοσθένης
Εισαγωγή στην Οικονομική Λιάγκουρας Γεώργιος
Φυσική Ι Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Εργαστήρια Φυσικής και Μετρήσεων Ι Θεοδοσίου Κωνσταντίνος
Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Τεχνολογικών Συστημάτων Μίνης Ιωάννης
Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Τεχνολογικών Συστημάτων Εργαστήρια Αμυγδάλου Λεμονιά
Χημεία Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
Εξάμηνο: 2o
Μάθημα Διδάσκων
Εργαστήριο Εισαγωγή στην Πληροφορική (δείτε το μάθημα στο eclass.aegean.gr)
Γραμμική Άλγεβρα Δριβαλιάρης Δημοσθένης
Φυσική ΙΙ Γκιάλας Ιωάννης
Εργαστήρια Φυσικής και Μετρήσεων ΙI
Στατική Αλεξόπουλος Νικόλαος
Στατική Εργαστήριο Αμυγδάλου Λεμονιά
Μακροοικονομική Λιάγκουρας Γεώργιος
Πιθανότητες - Πιθανότητες Εργαστήρια Βασιλείου Ευάγγελος
Εξάμηνο: 3o
Μάθημα Διδάσκων
Αντοχή Υλικών Αλεξόπουλος Νικόλαος
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική Λιάγκουρας Γεώργιος
Θερμοδυναμική Γκιάλας Ιωάννης
Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ Δημάκης Αριστοφάνης
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Βασιλάκης Παναγιώτης
Προγραμματισμός Η/Υ Αμπαζής Νικόλαος
Προγραμματισμός Η/Υ Εργαστήρια
Εξάμηνο: 4o
Μάθημα Διδάσκων
Διαφορικές Εξισώσεις Δημάκης Αριστοφάνης
Βάσεις Δεδομένων Αμπαζής Νικόλαος
Βάσεις Δεδομένων Εργαστήρια
Μηχανική Περιβάλλοντος Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
Χημική Τεχνολογία Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
Φαινόμενα Μεταφοράς (Ρευστά-Θερμότητα) Γκιάλας Ιωάννης
Δυναμική - Κινηματική Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Στατιστική Κούτρας Βασίλειος
Στατιστική Εργαστήριο Ντουμή Μαρία
Τεχνικά Υλικά Αλεξόπουλος Νικόλαος
Εξάμηνο: 5o
Μάθημα Διδάσκων
Οικονομετρία Βασιλείου Ευάγγελος
Γεν. Λογιστική - Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων Σταθούκος Ευστάθιος
Διοίκηση Έργων Βασιλάκης Παναγιώτης
Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Μίνης Ιωάννης
Πιθανοθεωρητικά Μοντέλα Πλατής Αγάπιος
Επιχειρησιακές Εφαρμογές Η/Υ Καβάσαλης Πέτρος
Εξάμηνο: 6o
Μάθημα Διδάσκων
Εργαστήριο Προγράμματος Υπολογιστών σε Περιβάλλον Matlab
Επιχειρησιακή Έρευνα Ι Πλατής Αγάπιος
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ανδρικόπουλος Ανδρέας
Βιομηχανική Οργάνωση & Θεωρία Παιγνίων Λιάγκουρας Γεώργιος
Στρατηγική, Διοίκηση και Σχεδιασμός Κωνσταντέλου Αναστασία
Ανάλυση Δεδομένων Αμπαζής Νικόλαος
Εξάμηνο: 7o
Μάθημα Διδάσκων
Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας Κωνσταντέλου Αναστασία
Ανάλυση Αποφάσεων και Μηχανική Γνώσεων Δούνιας Γεώργιος
Προσομοίωση Βασιλείου Ευάγγελος
Κοστολόγηση Σταθούκος Ευστάθιος
Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Κούτρας Βασίλειος
Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοχαστικών Συστημάτων Κούτρας Βασίλειος
Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική Σύρμος Θωμάς
Εξάμηνο: 8o
Μάθημα Διδάσκων
Marketing Κωνσταντέλου Αναστασία
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ζεϊμπέκης Βασίλης
Αξιοπιστία Συστημάτων Πλατής Αγάπιος
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Παράγωγα & Νέα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Μπαλτάς Ιωάννης
Αξιολόγηση Επιχειρήσεων – Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
Στοχαστικά Μοντέλα Κούτρας Βασίλειος
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Μίνης Ιωάννης
Συστήματα Παραγωγής Μίνης Ιωάννης
Ανάλυση Κόστους-Οφέλους & Επενδυτικές Αποφάσεις Δούνιας Γεώργιος
Εξάμηνο: 9o
Μάθημα Διδάσκων
Κατεργασίες Παραγωγής Αλεξόπουλος Νικόλαος
Ανάπτυξη Εφαρμογών και Υπηρεσιών στον Παγκόσμιο Ιστό Αμπαζής Νικόλαος
Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Ολοκλήρωση Μιχαλακοπούλου Πηνελόπη
Ενεργειακά Συστήματα: Θεωρία και Εφαρμογές Γκιάλας Ιωάννης
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών Καβάσαλης Πέτρος
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Μπαλτάς Ιωάννης
Χρήμα - Πίστη - Τράπεζες Βασιλείου Ευάγγελος Σ.
Ανάλυση / Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Μπαλτάς Ιωάννης
Διοίκηση Λειτουργιών Ζεϊμπέκης Βασίλης
Εξάμηνο: 10o
Μάθημα Διδάσκων
Επιχειρηματικότητα
Δίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνίες Καβάσαλης Πέτρος
Προσομοίωση Χρηματοοικονομικών Σεναρίων Μπαλτάς Ιωάννης
Διοίκηση Δικτυακών Επιχ. & Ηλ. Επιχειρηματικότητα Καβάσαλης Πέτρος
Συστήματα Ποιότητας