Μαθήματα

Εξάμηνο: 1o
Μάθημα Διδάσκων
Απειροστικός Λογισμός Ι Δριβαλιάρης Δημοσθένης
Εισαγωγή στην Οικονομική Λιάγκουρας Γεώργιος
Φυσική Ι Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Εργαστήρια Φυσικής και Μετρήσεων Ι Γκιάλας Ιωάννης
Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Τεχνολογικών Συστημάτων Εργαστήρια Αμυγδάλου Λεμονιά
Χημεία Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Τεχνολογικών Συστημάτων Μίνης Ιωάννης
Εξάμηνο: 2o
Μάθημα Διδάσκων
Εργαστήριο Εισαγωγή στην Πληροφορική Μελέκος Γεώργιος
Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία Δριβαλιάρης Δημοσθένης
Φυσική ΙΙ Γκιάλας Ιωάννης
Εργαστήρια Φυσικής και Μετρήσεων ΙI Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Στατική Αλεξόπουλος Νικόλαος
Στατική Εργαστήριο Αμυγδάλου Λεμονιά
Μακροοικονομική Λιάγκουρας Γεώργιος
Πιθανότητες - Πιθανότητες Εργαστήρια Βασιλείου Ελ Ευάγγελος
Εξάμηνο: 3o
Μάθημα Διδάσκων
Αντοχή Υλικών Αλεξόπουλος Νικόλαος
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική Λιάγκουρας Γεώργιος
Θερμοδυναμική Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Απειροστικός Λογισμός ΙΙ Καραγιώργος Ιωάννης
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Βασιλάκης Παναγιώτης
Προγραμματισμός Η/Υ Πασσαλής Νικόλαος
Προγραμματισμός Η/Υ Εργαστήρια Μελέκος Γεώργιος
Εξάμηνο: 4o
Μάθημα Διδάσκων
Εργαστήριο Προγράμματος Υπολογιστών σε Περιβάλλον Matlab
Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
Βάσεις Δεδομένων Αμπαζής Νικόλαος
Βάσεις Δεδομένων Εργαστήρια Μελέκος Γεώργιος
Μηχανική Περιβάλλοντος Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
Χημική Τεχνολογία Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
Φαινόμενα Μεταφοράς (Ρευστά-Θερμότητα) Γκιάλας Ιωάννης
Δυναμική - Κινηματική Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Στατιστική Κούτρας Βασίλειος
Εξάμηνο: 5o
Μάθημα Διδάσκων
Οικονομετρία Βασιλείου Ελ Ευάγγελος
Γεν. Λογιστική - Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων Σταθούκος Ευστάθιος
Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Μίνης Ιωάννης
Πιθανοθεωρητικά Μοντέλα Πλατής Αγάπιος
Επιχειρησιακές Εφαρμογές Η/Υ Καβάσαλης Πέτρος
Διοίκηση Λειτουργιών Ζεϊμπέκης Βασίλης
Εξάμηνο: 6o
Μάθημα Διδάσκων
Επιχειρησιακή Έρευνα Ι Τζανέτος Αλέξανδρος
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Βασιλείου Σ. Ευάγγελος
Βιομηχανική Οργάνωση & Θεωρία Παιγνίων Λιάγκουρας Γεώργιος
Στρατηγική, Διοίκηση και Σχεδιασμός Κωνσταντέλου Αναστασία
Ανάλυση Δεδομένων Νείρος Αντώνιος
Τεχνικά Υλικά Αλεξόπουλος Νικόλαος
Εξάμηνο: 7o
Μάθημα Διδάσκων
Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας Κωνσταντέλου Αναστασία
Ανάλυση Αποφάσεων και Μηχανική Γνώσεων Δούνιας Γεώργιος
Προσομοίωση Βασιλείου Ελ Ευάγγελος
Κοστολόγηση Σταθούκος Ευστάθιος
Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Κούτρας Βασίλειος
Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοχαστικών Συστημάτων Κούτρας Βασίλειος
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Μπαλτάς Ιωάννης
Εξάμηνο: 8o
Μάθημα Διδάσκων
Marketing Κωνσταντέλου Αναστασία
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Γλύκας Μιχαήλ
Συστήματα Παραγωγής Μίνης Ιωάννης
Αξιολόγηση Επιχειρήσεων – Εξαγορές & Συγχωνεύσεις Γλύκας Μιχαήλ
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Βασιλείου Σ. Ευάγγελος
Παράγωγα & Νέα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Μπαλτάς Ιωάννης
Στοχαστικά Μοντέλα Κούτρας Βασίλειος
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ι Ζεϊμπέκης Βασίλης
Ανάλυση Κόστους-Οφέλους & Επενδυτικές Αποφάσεις Δούνιας Γεώργιος
Αξιοπιστία Συστημάτων Τζανέτος Αλέξανδρος
Εξάμηνο: 9o
Μάθημα Διδάσκων
Κατεργασίες Παραγωγής
Ανάπτυξη Εφαρμογών και Υπηρεσιών στον Παγκόσμιο Ιστό Αμπαζής Νικόλαος
Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Ολοκλήρωση Μιχαλακοπούλου Πηνελόπη
Ενεργειακά Συστήματα: Θεωρία και Εφαρμογές Γκιάλας Ιωάννης
Μηχανική Βαθιά Μάθηση
Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας Τζανέτος Αλέξανδρος
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών Καβάσαλης Πέτρος
Χρήμα - Πίστη - Τράπεζες Βασιλείου Σ. Ευάγγελος
Ειδικά Θέματα στη Διοίκηση Λειτουργιών Γλύκας Μιχαήλ
Ανάλυση / Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Μπαλτάς Ιωάννης
Διοίκηση Έργων
Τραπεζικά Προϊόντα και Υπηρεσίες Banking Products and Services Γλύκας Μιχαήλ
Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική Βασιλείου Σ. Ευάγγελος
Εξάμηνο: 10o
Μάθημα Διδάσκων
Ανάλυση Κινδύνων
Επιχειρηματικότητα
Δίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνίες Καβάσαλης Πέτρος
Επιστημονικός Προγραμματισμός σε Γλώσσα Python Νείρος Αντώνιος
Εφαρμοσμένη Θεωρία Πινάκων Καραγιώργος Ιωάννης
Μαθηματική Ανάλυση Καραγιώργος Ιωάννης
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Υπολογιστικές/Εξελικτικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές Τζανέτος Αλέξανδρος
Προσομοίωση Χρηματοοικονομικών Σεναρίων Μπαλτάς Ιωάννης
Διοίκηση Δικτυακών Επιχ. & Ηλ. Επιχειρηματικότητα Καβάσαλης Πέτρος
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΙΙ Μίνης Ιωάννης
Συστήματα Ποιότητας Βασιλάκης Παναγιώτης