Επιχειρησιακές Εφαρμογές Η/Υ

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Επιχειρησιακές Εφαρμογές Η/Υ
Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΕ0160
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
5o
Διδάσκων: 
ΕCTS: 
5
Compulsory
Περιγραφή: 

Περιγραφή του μαθήματος: Το μάθημα προσφέρει εξοικείωση με τις έννοιες, τις μεθοδολογικές βάσεις και τα εργαλεία για την κατανόηση της επίδρασης που έχει η ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων της Επιχείρησης (Enterprise Information Systems), στη δομή και στην στρατηγική της. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές-τριες την απαραίτητη, διεπιστημονική, θεωρητική και εννοιολογική κατάρτιση που θα τους βοηθήσει να καταλάβουν και τις διοικητικές και τις τεχνικές πλευρές των Πληροφοριακών Συστημάτων της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των αρχιτεκτονικών και των βασικών τεχνολογιών στις οποίες στηρίζονται αυτά τα Συστήματα. Το μάθημα εστιάζει ιδιαίτερα στις αυτοματοποιημένες διεπαφές που παρέχουν τα σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα (Application Programming Interfaces/APIs) και στη χρήση τους με σκοπό την εξαγωγή και την επαναχρησιμοποίηση της λειτουργικότητας ενός Πληροφοριακού Συστήματος

Βασικά Θέματα του μαθήματος:

• Fundamental concepts and frameworks for understanding the potential impact of information technology (IT) on business strategy and structure

Computers and Information Systems (IS)

The business value chain

Information Systems

• Information Systems: Functionality, Architectures, Structure

Client-Servers Models, Peer-to-Peer, Microservices

Multi-tier architectures and Layered organization

Business integration through Enterprise Application Integration

• Information Systems in practice: How does the modern enterprise use Application Programming Interfaces (APIs)?

Methods and examples

“Hands-on” experience with APIs by using Postman API Collaboration Platform

Δομή του μαθήματος:

Introduction - Scope of the course and method of study

Introduction to the Enterprise Information Systems

Key Enterprise Technologies

Application Programming Interfaces: Theory and Use

Application Programming Interfaces: Exercises and “Hands-on” experience

Class schedule: 
Friday 12:00 - 15:00
Class schedule: 
-
Assessment methods: 

Γλώσσα της εξέτασης/αξιολόγησης: Ελληνικά για τους τοπικούς φοιτητές-τριες και αγγλικά για τους φοιτητές-τριες του προγράμματος ERASMUS.

Μέθοδος αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

Συμμετοχή στην τάξη (20%) | Aσκήσεις (20%) Τελική Εξέταση (60%)

Recommended Reading:

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, K. C. Laudon & J. Laudon

Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων, 5η Έκδοση, Hoffer-Valacich-George

Σημειώσεις ανά εβδομάδα