Υποψήφιοι Διδάκτορες

Όνομα Θέμα Επιβλέπων
Δήμου Αγγελική Ειρήνη Innovative cementitious nanocomposites with optimized piezoresistive behavior for strain-sensing and damage-monitoring (Καινοτόμα νανοσύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο και με βελτιστοποιημένη πιεζο-αγώγιμη συμπεριφορά για την μέτρηση παραμόρφωσης και την ανίχνευση βλαβών) Αλεξόπουλος Νικόλαος
Ματθαιοπούλου Αναστασία Χρήση Ασαφών Γνωστικών Χαρτών στη μέτρηση της απόδοσης αιτίου – αποτελέσματος Γλύκας Μιχαήλ
Τεπτερης Γεώργιος Exploring deep learning applications in management of logistics facilities (Διερεύνηση εφαρμογών της βαθιάς μάθησης στη διοίκηση εγκαταστάσεων εφοδιαστικής αλυσίδας) Μίνης Ιωάννης
Σιδηρόπουλος Γεώργιος Supply chain optimization in the agricultural sector using the SCOR model and multi-criteria methods Ζεϊμπέκης Βασίλης
Αναστάσιος Γιαλός Evaluation of vision picking technology performance by configuring system design and order picking parameters (Αξιολόγηση της απόδοσης συστήματος συλλογής παραγγελιών μέσω όρασης, διερευνώντας παραμέτρους που επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήματος καθώς και παραμέτρους που επηρεάζουν τη λειτουργία της συλλογής παραγγελιών) Ζεϊμπέκης Βασίλης
Καρανικόλας Δημήτριος Mechanical and numerical analysis of friction stir welded joints of aluminum alloys using nano-reinforcements (Μηχανική και αριθμητική ανάλυση των συγκολλήσεων μέσω τριβής και ανάδευσης σε κράματα αλουμινίου ενισχυμένα με νανοσύνθετα υλικά) Αλεξόπουλος Νικόλαος
Σπυράτος Διονύσιος Improved demand management at SKU level based on advanced analysis of social media data (Βελτιωμένη διαχείριση ζήτησης σε επίπεδο κωδικού (SKU) μέσω προχωρημένων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων κοινωνικών δικτύων). Μίνης Ιωάννης
Ζαρίμη Ελένη The Contribution of the Aegean University Graduates to the Entrepreneurship and Regional Development of the Aegean Archipelagos (Διερεύνηση της συμβολής των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην επιχειρηματικότητα και στην ανάπτυξη του Αιγαίου Αρχιπελάγους) Λιάγκουρας Γεώργιος
Καραμπότσης Ευάγγελος Λήψη ιατρικών αποφάσεων με νοήμονες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων (Medical decision making using intelligent data analysis methods) Δούνιας Γεώργιος
Δήμα Θάλεια Ανάπτυξη Μοντέλων Αξιολόγησης Ωριμότητας στην Διαχείριση Ποιότητας Γλύκας Μιχαήλ
Εξαμηλιώτη Θεανώ Analysis of the mechanical behavior of welded joints using micro-mechanical characteristics - Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής κατόπιν συνεργασίας (cotutelle) μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Leuphana -University of Luneburg (German) Αλεξόπουλος Νικόλαος
Μαρκόπουλος Θωμάς Ανάλυση Αξιοπιστίας Συστήματος Πολλαπλών Καταστάσεων/Μελέτη Περίπτωσης σε Επιχειρηματική Λειτουργία Εταιρείας Ποντοπόρου Ναυτιλίας (Reliability Analysis of Multi State System/The Case of Business Operations in Maritime Shipping Company). Πλατής Αγάπιος
Μητροφάνη Ιωάννα Stochastic modelling of epidemiological phenomena based on Branching Processes (Στοχαστική μοντελοποίηση επιδημιολογικών φαινομένων βάσει των διαδικασιών διακλάδωσης) Κούτρας Βασίλειος
Μωραϊτάκης Κωνσταντίνος Αναγνώριση, εντοπισμός και παρακολούθηση κινούμενων αντικειμένων χρησιμοποιώντας ανακλάσεις RF (Detection and Tracking of moving objects using reflected RF) Γκιάλας Ιωάννης
Φούντας Λεωνίδας Αναζήτηση βαρέων φορτισμένων μακρόβιων σωματιδίων με τον ανιχνευτή ATLAS/LHC στο Run-III (Search for heavy charged Long-Lived Particles with the ATLAS/LHC detector in Run-III) Γκιάλας Ιωάννης
Χαραλαμπίδου Μαργαρίτα-Χριστίνα nvestigation of corrosion-induced mechanical properties degradation of advanced aluminum – lithium alloys Αλεξόπουλος Νικόλαος
Μπόη Μαρία Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων Λειτουργιών στην Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων με Έμφαση στο Ανθρώπινο Δυναμικό Γλύκας Μιχαήλ
Στόγια Μαρία Ευαγγελία Monitoring the restoration interventions on cultural heritage monuments with compatible nano-reinforced mortars Αλεξόπουλος Νικόλαος
Γιαννουσοπούλου Μαρκέλα Ναυτικά ατυχήματα και περιβαλλοντική επικινδυνότητα. Δημιουργία δυναμικού μοντέλου πρόβλεψης ναυτικού ατυχήματος και ενδεχόμενης περιβαλλοντικής ρύπανσης. Πλατής Αγάπιος
Λούρμπας Νικήτας Μελέτη υποβάθμισης θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων και δυνατότητες ανακύκλωσής τους Αλεξόπουλος Νικόλαος
Ζαγκλής Νικόλαος A new capacitated production planning approach leveraging recent advances in Demand Driven MPR Μίνης Ιωάννης
Τσάλας Νικόλαος Βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας σε Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων, με την εφαρμογή καινοτόμου τεχνολογίας ψηφιακών διδύμων, και παραγωγή νερού επαναχρησιμοποίησης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της αστικής ανθεκτικότητας Γκολφινόπουλος Σπυρίδων
Ψωμάς Παναγιώτης Πρόγνωση και διαχείριση κατάστασης (Prognosis and Health Management) τεχνολογικών συστημάτων Πλατής Αγάπιος
Κέρπελης Πλούταρχος Εκτίμηση και κατάταξη της σεισμικής τρωτότητας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και διερεύνηση των επιπτώσεων στην ποιότητα των εδαφικών και υδατικών πόρων Γκολφινόπουλος Σπυρίδων