Γκολφινόπουλος Σπυρίδων

Printer-friendly version
Όνομα: 
Σπυρίδων
Επώνυμο: 
Γκολφινόπουλος
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Member of Faculty
Γνωστικό αντικείμενο: 
Διοίκηση και Τεχνολογία Περιβαλλοντικής Ποιότητας
Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

Ο Σπυρίδων Γκολφινόπουλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση και Τεχνολογία Περιβαλλοντικής Ποιότητας».

Στο ΤΜΟΔ διδάσκει τα εβδομαδιαία μαθήματα: "Χημεία", "Μηχανική Περιβάλλοντος", "Χημική Τεχνολογία", "Σχεδιασμός & Υλοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων".

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Επίσης έχει γράψει 6 κεφάλαια σε βιβλία εκδοτικών οίκων της αλλοδαπής.

Είναι ιδρυτής και υπεύθυνος του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ποιότητας και Τεχνολογίας (ΕΠΠΤ)  το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα περιβαλλοντικής επιστήμης και έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό επικίνδυνων ουσιών στο νερό, στα απόβλητα, στον αέρα και στα τρόφιμα, την περιβαλλοντική πολιτική και σχεδιασμό σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, εστιασμένο σε θέματα ενέργειας, κυκλικής οικονομίας καθώς και εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Βιογραφικό σημείωμα: 
Γραφείο: 
B2.1
Διεύθυνση: 
Κουντουριώτη 45, ΤΚ 82132, Χίος
Τηλέφωνο: 
22710 35459
Fax: 
22710 35499
Ώρες επικοινωνίας: 
Τρίτη: 10.00-13.00
Τετάρτη: 12.00-15.00
Email: 
s [dot] golfinopoulos [at] fme [dot] aegean [dot] gr
Δημοσιεύσεις: 

Επιλεγμένες:

1. Golfinopoulos, S.K. (2000). "The occurrence of trihalomethanes in drinking water in Greece". Chemosphere, Vol. 41, Nο 11, pp. 1761-1767.

2. Golfinopoulos, S.K., Lekkas, T.D. and Νikolaou, A. (2001). "Comparison of methods for determination of volatile organic compounds in drinking water". Chemosphere, Vol. 45, Nο 3, pp. 275-284.

3. Golfinopoulos, S.K. and Arhonditsis, G.B. (2002). "Quantitative assessment of trihalomethane formation using simulations of reaction kinetics". Water Research, Vol. 36, Nο 11, pp. 2856-2868.

4. Νikolaou, A.D., Lekkas, T.D. and Golfinopoulos, S.K. (2004). "Kinetics of the formation and decomposition of chlorination by-products in surface waters". Chemical Engineering Journal, Vol. 100, Nο 1-3, pp. 139-148.

5. Nikolaou, A.D., Gatidou, G.M., Golfinopoulos, S.K., Thomaidis, N. and Lekkas, T.D. (2007). "An one year survey of organotin compounds in the reservoirs supplying the drinking water treatment plants of Athens, Greece". Desalination, Vol. 210, Nο 1-3, pp. 24-30.

6. Smeti, E.M., Koronakis, D.E. and Golfinopoulos, S.K. (2007). "Control charts for the toxicity of finished water – Modeling the structure of toxicity". Water Research, Vol. 41, Νο 12, pp. 2679-2689.

7. Smeti, E.M., Thanasoulias, N.C., Lytras E.S., Tzoumerkas, P.C. and Golfinopoulos, S.K. (2009). "Treated water quality assurance and description of distribution networks by multivariate chemometrics". Water Research, Vol. 43, Νο 18, pp. 4676-4684.

8. Farmaki, E.G., Samios, S.A., Thomaidis, N.S., Golfinopoulos, S., Efstathiou, C.E. and Lekkas, T. (2012). "Artificial neural networks predictive models. A case study: carbon and bromine concentrations prediction based on chlorination time". Global Nest Journal, Vol. 14, Nο 1, pp. 8-15.

9. Smeti, E.M., Koronakis, D.E. and Golfinopoulos, S.K. (2013). "Statistical Analysis Techniques for the Assessment of the Toxicity of Raw Surface Water Intended for Human Consumption - A Case Study". Desalination and Water Treatment (DWT), Vol. 51, pp. 2987-2993.

10. Samios, S.A and Golfinopoulos, S.K. (2016). "Ηaloacetamides in the Drinking Water of Athens, Greece: Determination and Degradation". Analytical Letters, Vol. 49, Issue 97, pp. 1091-1101.

11. Golfinopoulos, S.K., Nikolaou, A.D., Thomaidis, N.S., Kotrikla, A-M., Vagi, M., Petsas, A., Lekkas, D-F. and Lekkas, T.D. (2017). "Determination of the priority substances regulated by 2000/60/EC and 2008/105/EC Directives in the surface waters supplying water treatment plants of Athens, Greece". Journal of Environmental Science and Health, Part A, Vol 52, No 4, pp. 378-384.

12. Samios, S.A., Golfinopoulos, S.K., Andrejewski, P. and Swietlik, J. (2017). "Natural organic matter characterization by HPSEC and its contribution to trihalomethanes formation in Athens water supply network". Journal of Environmental Science and Health, Part A, Vol 52, No 10, pp. 979-985.

13. Koumparou, D., Golfinopoulos, S.K. and Samios, S.A. (2019). "Human Excrement: Engineering, Law, and its Symbolic and Political Character", Fresenius Environmental Bulletin, Vol 28, No 10, pp. 7019-7029.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Υδατικοί πόροι, Διαχείριση του νερού ύδρευσης, Τεχνολογία νερού, Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων, Παραπροϊόντα Χλωρίωσης, Πτητικές Οργανικές Eνώσεις, Φυτοφάρμακα, Περιβαλλοντική πολιτική, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Ενεργειακά Συστήματα.