Χημεία

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Χημεία
Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΕ0114
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
1o
ΕCTS: 
6
Compulsory
Περιγραφή: 

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών της ανόργανης χημείας.

Στο μάθημα αναλύονται τα παρακάτω:

Δομή του ατόμου, Ατομικά τροχιακά, Περιοδικός πίνακας στοιχείων, Χημικοί δεσμοί, Θερμοχημεία-Θερμοδυναμική, Χημική ισορροπία, Μη ηλεκτρολυτικά διαλύματα, Οξέα - Βάσεις - Άλατα, Οξείδωση-Αναγωγή, Χημική Κινητική, Στοιχεία Οργανικής Χημείας, Στοιχεία Χημείας Περιβάλλοντος, Στοιχεία Αναλυτικής Χημείας, Φασματοσκοπικές μέθοδοι ανάλυσης.

Class schedule: 
Τρίτη, 18.00-21.00
Class schedule: 
Ώρες Φροντιστηρίου: Τετάρτη, 15.00-16.00
Assessment methods: 

Η εξέταση περιλαμβάνει μια ενδιάμεση υποχρεωτική πρόοδο και την τελική εξέταση, οι οποίες θα αντιστοιχούν στο 40% και 60 % της βαθμολογίας.

Κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου η εξέταση θα αντιστοιχεί στο 100 % της βαθμολογίας.

Θέση: 
Αμφιθέατρο, Μιχάλειο Κτίριο
Recommended Reading:

Η διδασκαλία του μαθήματος θα βασισθεί στα βιβλία: Γενική & Ανόργανη Χημεία (Μ. Λάλια, Σ. Παπαστεφάνου), Βασικές Αρχές Ανόργανης Χημείας (Γ. Πνευματικάκης, Χ. Μητσοπούλου, Κ. Μεθενίτης) και σε σημειώσεις (Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική, Οργανική και Αναλυτική Χημεία).

Άλλα χρήσιμα βιβλία:

· Γενική & Ανόργανη Χημεία (Γ. Μανουσάκης)

· Χημεία Περιβάλλοντος (Θ. Κουϊμτζής)

· Χημεία με στοιχεία περιβαλλοντικής οικολογίας (Γ. Μανουσάκης)

· Χημική Ισορροπία (Σ. Ι. Καρέκου)

· Οργανική Χημεία (Ν. Ε. Αλεξάνδρου - Α. Γ. Βάρβογλη)