Διδάκτορες

Όνομα Θέμα Επιβλέπων Year
Θεοδοσίου Κωνσταντίνος Γήρανση και Καταστροφή των στερεών μονωτικών υλικών κάτω από την επίδραση πεδίων υψηλών τάσεων Γκιάλας Ιωάννης 2006
Θωμαΐδης Νικόλαος Νέες τάσεις στη σύγχρονη χρηματοοικονομική μηχανική: από τη στοχαστική προσέγγιση στις νοήμονες μεθοδολογίες Δούνιας Γεώργιος 2007
Ταταράκης Αντώνιος Κατηγορία Προβλημάτων Δρομολόγησης Οχήματος Διανομών με προκαθορισμένη ακολουθία εξυπηρέτησης Πελατών και επιστροφές στην Αποθήκη Μίνης Ιωάννης 2008
Αθανάσης Νικόλαος Σημασιολογική Προσέγγιση στην Ανάπτυξη Συστημάτων Γεωπυλών: Εφαρμογή στη Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών 2010
Κούτρας Βασίλειος Βελτιστοποίηση επίδοσης και αξιοπιστίας υπολογιστικών συστημάτων: Στοχαστική μοντελοποίηση της αναζωογόνησης λογισμικού Πλατής Αγάπιος 2010
Μαμάσης Κωνσταντίνος Διοίκηση Στόλου Οχημάτων Διανομής σε Πραγματικό Χρόνο Μίνης Ιωάννης 2010
Σμέτη Ελένη Αξιολόγηση της ποιότητας του πόσιμου νερού της «Αθήνας, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείρισή του, μέσω στατιστικών μεθόδων Γκολφινόπουλος Σπυρίδων 2010
Αθανασόπουλος Θεόδωρος Προγραμματισμός και Διαχείριση Οχημάτων Διανομής (Logistics) σε Περιβάλλον Αβέβαιας Ζήτησης Προϊόντων Μίνης Ιωάννης 2011
Δίκας Γεώργιος Προγραμματισμός Στόλου Οχημάτων σε Περιπτώσεις Μεταφοράς Επιβατών με Ειδικές Απαιτήσεις Μίνης Ιωάννης 2015
Νινίκας Γεώργιος Διαχείριση Στόλου Οχημάτων Διανομής Σε Περιβάλλον Εμφάνισης Δυναμικών Απαιτήσεων από Πελάτες (Logistics) Μίνης Ιωάννης 2015
Κουρκουμέλη - Χαραλαμπίδη Αθηνά Ενδείξεις για ύπαρξη υπερσυμμετρίας μελετώντας γεγονότα με 3 λεπτόνια (μιόνια) και μεγάλη εγκάρσια χαμένη ενέργεια στο πείραμα ATLAS Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος 2016
Κυρικλίδης Χρήστος Μοντέλα βελτιστοποίησης κατανομής των πόρων σε έργα Δούνιας Γεώργιος 2016