Κωνσταντέλου Αναστασία

Printer-friendly version
Όνομα: 
Αναστασία
Επώνυμο: 
Κωνσταντέλου
Βαθμίδα: 
Αναπληρωτές Καθηγητές
Member of Faculty
Γνωστικό αντικείμενο: 
Διοίκηση Καινοτομίας
Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

Η Δρ. Αναστασία Κωνσταντέλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διαχείρισης Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Οικονομικών και Διοίκησης. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό τίτλο στη Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας και Διδακτορικό Δίπλωμα στις Σπουδές Πολιτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, από το Πανεπιστήμιο του Sussex.

Πριν ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα, η Δρ. Κωνσταντέλου ήταν σύμβουλος του ΟΟΣΑ όπου ασχολήθηκε με θέματα κανονιστικών ρυθμίσεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και με θέματα αριθμοδότησης σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Έχει επίσης εργαστεί ως ανεξάρτητοη σύμβουλος σε έργα επικοινωνιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Δρ. Κωνσταντέλου έχει επίσης εργαστεί ως Ερευνητική Συνεργάτιδα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου απέκτησε σημαντική εμπειρία από τη συμμετοχή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, πρώτα στο Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας και στη συνέχεια στο Ινστιτούτο Επικοινωνιών και Υπολογιστών Συστήματα (ΕΠΙΣΕΥ).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται: (α) στη διαχείριση της καινοτομίας και των ροών γνώσης μεταξύ επιχειρήσεων, (β) σε ζητήματα τεχνολογικής πολιτικής όπως εφαρμόζονται στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, (γ) στις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών τεχνικών διαχείρισης στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων ηλεκτρονικού επιχειρείν (δ) στους κοινωνικούς, οργανωτικούς, οικονομικούς και ρυθμιστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και τη συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας.

Κατά τα έτη 2000-2008, η Δρ. Κωνσταντέλου ήταν μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Επιχειρηματικού Φόρουμ - πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Κατά την περίοδο 2007 έως 2016, ήταν μέλος της Επιτροπής Προγράμματος του ετήσιου European Communications Policy Research Conference (EuroCPR). Είναι επίσης τακτικό μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Διεθνούς Διάσκεψης Πληροφοριών Συστημάτων (IADIS) και της European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE). Η Δρ. Κωνσταντέλου είναι μέλος Συντακτικών Επιτροπών σε Επιστημονικά Περιοδικά, έχει δημοσιεύσει ευρέως σε υψηλού κύρους ακαδημαϊκά περιοδικά και έχει κάνει αρκετές παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια.

Μαθήματα που Διδάσκει στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών: 
Γραφείο: 
B.3.2
Διεύθυνση: 
Κουντουριώτου 45, 2ος όροφος, 82100 Χίος
Τηλέφωνο: 
22710 35461, 35451
Fax: 
22710 35499
Ώρες επικοινωνίας: 
Για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 η επικοινωνία με τους φοιτητές θα γίνεται μόνο με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεφωνικά ή μέσω skype) κατόπιν συνεννόησης κάθε Δευτέρα 10:00-13:00
Email: 
a [dot] konstantelou [at] fme [dot] aegean [dot] gr
Δημοσιεύσεις: 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Constantelou, A. (2017) Fostering entrepreneurship in the Creative and Cultural Industries in Greece: Reflections on policy front. Paper presented at the European Association of Evolutionary Political Economy (EAEPE) Conference 2017, Budapest, Hungary. Available in Conference Proceedings (http://eaepe.org/?page=events&side=conference_archive&sub=eaepe_2017_online_proceedings )

Thera Jonker, Anastasia Constantelou, Kostas Kutsikos, Karen Sikkema, Arianna Vignati, Francesco Zurlo, (2016) CREATIVITY AND ICT TO DRIVE NEW ENTREPRENEURSHIP EDUCATION, Paper presented at the CUMULUS Hong Kong 2016 Conference: Open Design for E-very-thing, 21-24 November 2016. Paper available at http://cumulus.hkdihongkong2016.org/uploads/files/cumulus_hong_kong_2016_working_papers_final.pdf

Tilaveridou, S. & Constantelou, A., (2016). Entrepreneurship in Secondary Education in Greece- impact on students. In: International Web-based Conference "Entrepreneurship in Turbulent Times". Chania, 29-30 August 2016. Paper available at http://foremost.tuc.gr/conference/outcomes/

Αττάλογλου Ανδρέας & Κωνσταντέλου Αναστασία (2015) «Εφαρμογή μοντέλων καινοτομίας στον δημόσιο τομέα: το Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Ελληνικού  Δημοσίου, 2007-2013», 6ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων «Προκλήσεις  και Δυσχέρειες  Εκσυγχρονισμού της Δημόσιας  Διοίκησης στην Ελλάδα», Καλαμάτα, 15-17

Constantelou, A (2014) "Greece" in Lemstra, W. and Melody, W. (eds) (2014) Dynamics of Broadband Markets in Europe, Cambridge University Press.

Liakeas, K. and A. Constantelou (2013) "Innovation in Business Models of Banks in Europe: Towards a Methodological Approach" in Tsiakis, T., Kargidis, T. and P. Katsaros (eds) (2013) Approaches and Processes for Managing the Economics of Information Systems, IGI Global.

Leo van Audenhove, Constantelou, A. and Donders, K. (2012) 'Editors' Introduction', INFO, The journal of policy, regulation and strategy for telecommunications, information and media, Special issue: The Future of Internet Governance, 14(6).

Κωνσταντέλου Α. (2012) Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα, Τόμος Α' της Θεματικής Ενότητας «Θεωρία Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας», Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Thanopoulou, H., Theotokas, I., and A. Constantelou (2010), 'Leading by following: Innovation and post war strategies of Greek shipowners', International Journal of Maritime History (IJMH), XXII, No. 2 (December 2010), 199-225.

Caloghirou, Y., Constantelou, Α. and N. Vonortas (eds) (2006) Knowledge Flows in European Industry. London: Routledge.

 

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

  • Διαχείριση καινοτομίας και τεχνολογίας,
  • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
  • Επιχειρηματικά Μοντέλα
  • Δίκτυα Επικοινωνιών και ανάπτυξη ευρυζωνικότητας
  • Ανάπτυξη τεχνολογικής πολιτικής στην Ευρωπαική περιφέρεια
  • Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας.