Αλεξόπουλος Νικόλαος

Printer-friendly version
Όνομα: 
Νικόλαος
Επώνυμο: 
Αλεξόπουλος
Βαθμίδα: 
Επίκουροι Καθηγητές
Member of Faculty
Γνωστικό αντικείμενο: 
Mηχανική στερεού σώματος και σχεδιασμός
Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

Ο κ. Νικόλαος Αλεξόπουλος απεφοίτησε από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 1998. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε με επιτυχία το ετήσιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα European Laser Engineer του Τεχνικού Πανεπιστημίου Βιέννης. Αναγορεύτηκε σε Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών το 2004. Η διδακτορική του έρευνα περιελάμβανε την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση χυτών κραμάτων αλουμινίου για αεροναυπηγικές εφαρμογές. Κατά την περιόδο των διδακτορικών του σπουδών την περίοδο 1999-2002 έλαβε υποτροφία από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργίου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος ΥΠΕΡ. Διεξήγαγε (2005-2007) μεταδιδακτορική έρευνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σχετικά με την υποβάθμιση της δομικής ακεραιότητας αεροπορικών υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων λόγω διάβρωσης με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Από το 2007 έως το 2010 υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) και συμμετείχε σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Από το 2012 εκλέχθηκε στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου και συνεχίζει να υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής από τον Ιούνιο του 2015.

Έχει δημοσιεύσει παραπάνω από 50 άρθρα σε επιστημονικά έγκριτα περιοδικά με Hirsch-index = 19 (Οκτώβριος 2020) καθώς και έχει παρουσιάσει παραπάνω από 100 άρθρα σε Εθνικά και Διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε παραπάνω από 20 Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Τον Μαϊο και τον Ιούλιο του 2018 εκλέχθηκε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Πειραματικής Μηχανικής των Υλικών  (ΕΕΠΜΥ) και της EURopean ASsociation for Experimental Mechanics (EURASEM), αντίστοιχα.

Μαθήματα που Διδάσκει στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών: 
Γραφείο: 
Γραφείο Α4.2 (2ος όροφος)
Διεύθυνση: 
Κουντουριώτου 41, 82 132 Χίος
Τηλέφωνο: 
+30 22710 35464
Ώρες επικοινωνίας: 
Πέμπτη (Thursday) 9:00 - 11:00
Email: 
nalexop [at] aegean [dot] gr
Δημοσιεύσεις: 

Στοιχεία Διδάσκοντος

 

Νικόλαος Αλεξόπουλος

Nikolaos D. Alexopoulos

(Author ID in Scopus: 7004468158)

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7004468158

https://www.researchgate.net/profile/Nikolaos_Alexopoulos2/

http://scholar.google.gr/citations?user=ph0Bel8AAAAJ

https://www.linkedin.com/in/nikolaos-alexopoulos-0a753254/

 

Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά

2003

[Β1] Alexopoulos, N.D., Pantelakis, Sp.G. Evaluation of the effects of variations in chemical composition on the quality of Al-Si-Mg, Al-Cu, and Al-Zn-Mg cast aluminum alloys 2003 Journal of Materials Engineering and Performance 12 (2), pp. 196-205.

2004

[Β2] Alexopoulos, N.D., Pantelakis, S.G. A New Quality Index for Characterizing Aluminum Cast Alloys with Regard to Aircraft Structure Design Requirements 2004 Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science 35 A (1), pp. 301-308.

[Β3]

Alexopoulos, N.D., Pantelakis, Sp.G. Quality evaluation of A357 cast aluminum alloy specimens subjected to different artificial aging treatment 2004 Materials and Design 25 (5), pp. 419-430.

[Β4]

Alexopoulos, N.D., Pantelakis, Sp.G. Quality assessment of artificially aged A357 aluminum alloy cast ingots by introducing approximate expressions of the quality index QD 2004 Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science 35 A (10), pp. 3079-3089.

2006

[Β5]

Alexopoulos, N.D. Low-alloy TRIP steels: Evaluation of the mechanical performance with regard to material design requirements in the automotive industry 2006 Steel Research International 77 (2), pp. 129-138.

[Β6]

Alexopoulos, N.D. Definition of quality in cast aluminum alloys and its characterization with appropriate indices 2006 Journal of Materials Engineering and Performance 15 (1), pp. 59-66.

2007

[Β7] Alexopoulos, N.D., Apostolopoulos, Ch.Alk., Papadopoulos, M.P., Pantelakis, Sp.G. Mechanical performance of BStIV grade steel bars with regard to the long-term material degradation due to corrosion damage 2007 Construction and Building Materials 21 (6), pp. 1362-1369.

[Β8]

Alexopoulos, N.D. Generation of quality maps to support material selection by exploiting the quality indices concept of cast aluminum alloys 2007 Materials and Design 28 (2), pp. 534-543.

[Β9]

Papadopoulos, M.P., Apostolopoulos, C.A., Alexopoulos, N.D., Pantelakis, S.G. Effect of salt spray corrosion exposure on the mechanical performance of different technical class reinforcing steel bars 2007 Materials and Design 28 (8), pp. 2318-2328.

[Β10]

Pantelakis, Sp.G., Alexopoulos, N.D., Chamos, A.N. Mechanical performance evaluation of cast magnesium alloys for automotive and aeronautical applications 2007 Journal of Engineering Materials and Technology, Transactions of the ASME 129 (3), pp. 422-430.

2008

[Β11]

Pantelakis, Sp.G., Alexopoulos, N.D. Assessment of the ability of conventional and advanced wrought aluminum alloys for mechanical performance in light-weight applications 2008 Materials and Design 29 (1), pp. 80-91.

[Β12]

Tiryakioǧlu, M., Alexopoulos, N.D. The effect of artificial aging on tensile work hardening characteristics of a cast Al-7 Pct Si-0.55 Pct Mg (A357) alloy 2008 Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science 39 (11), pp. 2772-2780.

[Β13]

Alexopoulos, N.D., Papanikos, P. Experimental and theoretical studies of corrosion-induced mechanical properties degradation of aircraft 2024 aluminum alloy 2008 Materials Science and Engineering A 498 (1-2), pp. 248-257.

2009

[Β14]

Alexopoulos, N.D., Tiryakioǧlu, M. Relationship between fracture toughness and tensile properties of A357 cast aluminum alloy 2009 Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science 40 (3), pp. 702-716.

[Β15]

Tiryakioǧlu, M., Campbell, J., Alexopoulos, N.D. On the ductility potential of cast Al-Cu-Mg (206) alloys 2009 Materials Science and Engineering A 506 (1-2), pp. 23-26.

[Β16]

Alexopoulos, N.D., Tiryakioǧlu, M. On the uniform elongation of cast Al-7%Si-0.6%Mg (A357) alloys 2009 Materials Science and Engineering A 507 (1-2), pp. 236-240.

[Β17]

Tiryakioǧlu, M., Campbell, J., Alexopoulos, N.D. On the Ductility of Cast Al-7Pct Si-Mg Alloys 2009 Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, pp. 1-8.

[Β18]

Alexopoulos, N.D. On the corrosion-induced mechanical degradation for different artificial aging conditions of 2024 aluminum alloy 2009 Materials Science and Engineering A 520 (1-2), pp. 40-48.

[Β19]

Tiryakioǧlu, M., Campbell, J., Alexopoulos, N.D. Quality indices for aluminum alloy castings: A critical review 2009 Metallurgical and Materials Transactions B: Process Metallurgy and Materials Processing Science 40 (6), pp. 802-811.

2010

[Β20]

Alexopoulos, N.D., Bartholome, C., Poulin, P., Marioli-Riga, Z. Structural health monitoring of glass fiber reinforced composites using embedded carbon nanotube (CNT) fibers 2010 Composites Science and Technology 70 (2), pp. 260-271.

[Β21]

Alexopoulos, N.D., Bartholome, C., Poulin, P., Marioli-Riga, Z. Damage detection of glass fiber reinforced composites using embedded PVA-carbon nanotube (CNT) fibers 2010 Composites Science and Technology 70 (12), pp. 1733-1741.

2011

[Β22]

Alexopoulos, N.D., Stylianos, A. Impact mechanical behaviour of Al-7Si-Mg (A357) cast aluminum alloy. The effect of artificial aging 2011 Materials Science and Engineering A 528 (19-20), pp. 6303-6312.

[Β23]

Papantoniou, A., Rigas, G., Alexopoulos, N.D. Assessment of the strain monitoring reliability of fiber Bragg grating sensor (FBGs) in advanced composite structures 2011 Composite Structures 93 (9), pp. 2163-2172.

2012

[Β24]

Alexopoulos, N.D., Dalakouras, C.J., Skarvelis, P., Kourkoulis, S.K. Accelerated corrosion exposure in ultra thin sheets of 2024 aircraft aluminium alloy for GLARE applications 2012 Corrosion Science 55, pp. 289-300.

[Β25]

Tapeinos, I.G., Miaris, A., Mitschang, P., Alexopoulos, N.D. Carbon nanotube-based polymer composites: A trade-off between manufacturing cost and mechanical performance 2012 Composites Science and Technology 72 (7), pp. 774-787.

2013

[Β26]

Alexopoulos, N.D., Stylianos, A., Campbell, J. Dynamic fracture toughness of Al-7Si-Mg (A357) aluminum alloy 2013 Mechanics of Materials 58, pp. 55-68.

[Β27]

Alexopoulos, N.D., Jaillet, C., Zakri, C., Poulin, P., Kourkoulis, S.K. Improved strain sensing performance of glass fiber polymer composites with embedded pre-stretched polyvinyl alcohol-carbon nanotube fibers 2013 Carbon 59, pp. 65-75.

[Β28]

Alexopoulos, N.D., Migklis, E., Stylianos, A., Myriounis, D.P. Fatigue behavior of the aeronautical Al-Li (2198) aluminum alloy under constant amplitude loading 2013 International Journal of Fatigue 56, pp. 95-105.

[Β29]

Jaillet, C., Alexopoulos, N.D., Poulin, P. Carbon nanotube structures with sensing and actuating capabilities 2013 Solid Mechanics and its Applications 188, pp. 57-97.

2014

[Β30]

Alexopoulos, N.D., Argyriou, N., Stergiou, V., Kourkoulis, S.K. Fatigue behavior of Inconel 718 TIG welds 2014 Journal of Materials Engineering and Performance 23 (8), pp. 2973-2983.

[Β31]

Alexopoulos, N.D., Tiryakioǧlu, M., Vasilakos, A.N., Kourkoulis, S.K. The effect of Cu, Ag, Sm and Sr additions on the statistical distributions of Si particles and tensile properties in A357-T6 alloy castings 2014 Materials Science and Engineering A 604, pp. 40-45.

2015

[Β32]

Kashaev, N., Riekehr, S., Erdmann, K., Carvalho, A.A., Nurgaliev, M., Alexopoulos, N.D., Karanika, A. Fracture mechanical behaviour of laser beam-welded AA2198 butt joints and integral structures 2015 International Journal of Structural Integrity 6 (6), pp. 787-798.

[Β33]

Alexopoulos, N.D., Favvas, E.P., Vairis, A., Mitropoulos, A.C. MWCNTs/resin nanocomposites: Structural, thermal, mechanical and dielectric investigation 2015 Journal of Engineering Science and Technology Review 8 (4), pp. 7-14.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Η ερευνητική δραστηριότητα του Ν. Αλεξόπουλου εστιάζεται κυρίως στον τομέα της μηχανικής συμπεριφοράς τεχνολογικών υλικών, στην πειραματική μηχανική των θραύσεων, στην επιλογή υλικών για αεροναυπηγικές δομές, στην χύτευση κραμάτων αλουμινίου, στη διάβρωση κραμάτων αλουμινίου και χαλύβδιων ράβδων σιδηροπλισμού, στην νανοτεχνολογία και την πειραματική μηχανική συνθέτων υλικών.