Στατική

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Στατική
Κωδικός Μαθήματος: 
ΜΗ0102
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
2o
ΕCTS: 
4,5
Compulsory
Περιγραφή: 

Βασικές αρχές της στατικής, δύναμη και ροπή σε δύο διαστάσεις (2D), συνισταμένη δύναμη και ροπή στο επίπεδο, ζεύγος δυνάμεων, δύναμη και ροπή σε τρεις διαστάσεις (3D), συνισταμένη δύναμη και ροπή στον χώρο, ισορροπία σε 2 και 3 διαστάσεις, η κατασκευή του διαγράμματος ελεύθερου σώματος, δικτυώματα, κεντροειδή, ροπή αδράνειας, δοκοί - εξωτερικές δυνάμεις, δοκοί - εσωτερικές δυνάμεις, κατασκευή των Ν, Q, M διαγραμμάτων, πλαίσια, μηχανές, καλώδια.

 

  • Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

1. Βασικές αρχές της στατικής

2. Δύναμη και ροπή σε δύο διαστάσεις (2D)

3. Συνισταμένη δύναμη και ροπή στο επίπεδο, ζεύγος δυνάμεων

4. Δύναμη και ροπή σε τρεις διαστάσεις (3D)

5. Συνισταμένη δύναμη και ροπή στον χώρο

6. Ισορροπία σε 2 και 3 διαστάσεις, κατασκευή του διαγράμματος ελευθέρου σώματος

7. Δικτυώματα

8. Κέντρα βάρους, ροπή αδράνειας

9. Δοκοί, εξωτερικές δυνάμεις

10. Δοκοί, εσωτερικές δυνάμεις και κατασκευή διαγραμμάτων N, Q, M

11. Πλαίσια, μηχανές

12. Καλώδια

13. Τριβή

 

 

Class schedule: 
Thursday 15.00 - 18.00
Assessment methods: 

Η βαθμολογία υπολογίζεται με βάση τρεις εξετάσεις: μία εξέταση στο πρώτο τρίτο του εξαμήνου (την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020), μία στο δεύτερο τρίτο (την Πέμπτη 7 Μαϊου 2020) και μια τελική εξέταση (στην περίοδο εξεταστικής του Ιουνίου). Η πρώτη εξέταση καλύπτει το 30 % της ολικής εξεταστέας ύλης, η δεύτερη το επόμενο 30 % και η τελική εξέταση το υπόλοιπο 40 % της ύλης. Οι φοιτητές που δεν θα πάρουν συνολικά προβιβάσιμο βαθμό από αυτές τις δυο εξεταστικές, θα επανα-εξεταστούν τον Σεπτέμβριο σε όλη την ύλη του μαθήματος (100 %).

Ο βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται ως ακολούθως:

(Τελικός βαθμός) = (βαθμός στην εξέταση στην πρώτη εξέταση) x 30% + (βαθμός στην εξέταση στην δεύτερη εξέταση) x 30% + (βαθμός στην τελική εξέταση) x 40%

Η εξέταση του Σεπτεμβρίου καλύπτει όλη την εξεταστέα ύλη (100 %).

Recommended Reading:

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

Στατική, 9η Έκδοση (2012), Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22694253,  Συγγραφείς: Beer Ferdinand P., Johnston Russell E., Eisenberg, ISBN: 978-960-418-284-8,  ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

  • Engineering Mechanics – Statics (12th edition) by R.C. Hibbeler
  • Engineering Mechanics - Statics by J. L. Meriam and L. G. Kraige
  • Engineering statics by A. S. Hall
  • Statics by Arthur Stanley Ramsey

Σημειώσεις ανά εβδομάδα

Οι σημειώσεις πρέπει να αναζητηθούν μετά από εγγραφή στο μάθημα στην ιστοσελίδα https://eclass.aegean.gr

 

Εξεταστέα ύλη: 

Εξεταστέα ύλη της πρώτης προόδου (30% του τελικού βαθμού):

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2: Στατική των σωματιδίων

Κεφάλαιο 3: Ισοσύναμα συστήματα δυνάμεων

Εξεταστέα ύλη της δεύτερης προόδου (30% του τελικού βαθμού):

Κεφάλαιο 4: Ισορροπία στερεών σωμάτων

Κεφάλαιο 5:Κατανεμημένες δυνάμεις και κέντρο βάρους

Εξεταστέα ύλη της τελικής εξέτασης (40% του τελικού βαθμού):

Κεφάλαιο 6: Δικτυώματα

Κεφάλαιο 7: Εσωτερικές δυνάμεις

Κεφάλαιο 9: Ροπές αδρανείας