Συστήματα Παραγωγής

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Συστήματα Παραγωγής
Κωδικός Μαθήματος: 
ΜΗ0109
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
8o
Διδάσκων: 
Compulsory
Περιγραφή: 

Παρουσιάζονται βασικές έννοιες στον προγραμματισμό, διοίκηση και έλεγχο παραγωγής.  Συγκεκριμένα θέματα περιλαμβάνουν τον συγκεντρωτικό προγραμματισμό παραγωγής, τη διαχείριση αποθεμάτων, τις βάσεις δεδομένων παραγωγής, τον προγραμματισμό απαιτήσεων υλικών και παραγωγικών πόρων, και την διοίκηση της δυναμικής του εργοστασίου, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων push και pull.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1

Ø Εισαγωγή (Σχεδιασμός και Παραγωγή Προϊόντων), Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός Παραγωγής Ι

2

Ø Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός Παραγωγής ΙΙ

3

Ø Διαχείριση Αποθεμάτων υπό γνωστή Ζήτηση I

4

Ø Διαχείριση Αποθεμάτων υπό γνωστή Ζήτηση II

5

Ø Διαχείριση Αποθεμάτων υπό Άγνωστη Ζήτηση Ι

6

Ø Διαχείριση Αποθεμάτων υπό Άγνωστη Ζήτηση ΙΙ

7

Ø Βάσεις Δεδομένων Παραγωγής

8

Ø Άρχές του συστήματος MRP IΙ: Προγραμματισμός Υλικών

9

Ø Προγραμματισμός Πόρων Παραγωγής – το Σύστημα MRP II

10

Ø Οι αρχές του JIT.

11

Ø Η Δυναμική του Εργοστασίου

12

Ø Συστήματα Push και Pull. CONWIP

13

Ø Παρουσιάσεις εργασιών

 

Class schedule: 
Monday 15:00 - 18:00
Assessment methods: 

• Ασκήσεις     10%
• Δύο ενδιάμεσες εξετάσεις   40% (20% η κάθε μια)
• Τελική εξέταση   50%

Συμμετοχή σε εμβόλιμη εξεταστική

Όσοι εκ των φοιτητών δηλώνουν συμμετοχή σε εμβόλιμη εξεταστική οφείλουν την ημέρα εξέτασης να σημειώσουν στο γραπτό τους το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο είχαν παρακολουθήσει κανονικά το μάθημα (παράδοση εργασιών/εξαμηνιαίας εργασίας, συμμετοχή σε ενδιάμεσες προόδους).  Οι επιδόσεις τους σε υποχρεωτικές και προαιρετικές δραστηριότητες  του μαθήματος κατά τη διάρκεια του δηλωθέντος ακαδημαϊκού έτους θα ληφθούν υπόψη στην τελική τους βαθμολογία.

Επισημαίνεται ότι η τελική βαθμολογία προκύπτει σύμφωνα με την μέθοδο εξέτασης που ισχύει για το συγκεκριμένο μάθημα.

Recommended Reading:

Η διδασκαλία του μαθήματος θα βασιστεί:

  • Μίνης, Ι. , Εισαγωγή στα Συστήματα Παραγωγής, Σημειώσεις Μαθήματος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Ιωάννου, Γ., Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών, Εκδόσεις Σταμούλη, 2005.
  • Παππής Κώστας Π., Διοίκηση Παραγωγής Ο Σχεδιασμός Παραγωγικών Συστημάτων, 2η Έκδοση/2008, Εκδόσεις  ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ.

Άλλα χρήσιμα βιβλία:

  • Nahmias, S. Production and Operations Analysis, 2nd Edition, Irwin, 1993
  • Vollmann, T.E., Berry , W.L and Whybank, D.C., Manufacturing Planning and Control Systems, 4th Edition, Irwin/McGraw Hill, 1997
  • Hopp, W.J. and  Spearman, M.L., Factory Physics, 2nd Edition, McGraw Hill, 2001
  • Gershwin, S.B., Manufacturing Systems Engineering, Prentice Hall, 1994.

Σημειώσεις ανά εβδομάδα

Εβδομαδιαίες εργασίες:

 

  • Η αποστολή των εβδομαδιαίων εργασιών θα γίνεται ηλεκτρονικά στο email: psaegean@gmail.com
  • Οι εργασίες πρέπει να έχουν εξώφυλλο (πρότυπο εξώφυλλο επισυνάπτεται παρακάτω).
  • Η αποστολή των εργασιών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι πριν την έναρξη του μαθήματος.