Χημική Τεχνολογία

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Χημική Τεχνολογία
Κωδικός Μαθήματος: 
ΜΗ0106
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
4o
ΕCTS: 
4.5
Compulsory
Περιγραφή: 

Βασικό σκοπό του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με θέματα όπως συστήματα μονάδων, ισοζύγια μάζας και ενέργειας, υπολογισμούς στη χημική τεχνολογία. Θα πραγματοποιηθεί ανάλυση θεμάτων φυσικών και χημικών διεργασιών, οι οποίες απαντώνται κατά την παραγωγή αγαθών, και η κατανόηση των βασικών κανόνων και αρχών που διέπουν τις διεργασίες αυτές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε συγκεκριμένες διεργασίες, όπως η κατάλυση, η προσρόφηση, η καθίζηση και η διήθηση. Δίνονται παραδείγματα και ασκήσεις εφαρμογής σε διάφορα συστήματα φυσικών-χημικών διεργασιών της βιομηχανικής πράξης. Επίσης παρουσιάζονται ειδικά θέματα σχετικά με την τεχνολογία νερού.

 

Assessment methods: 

 

Η εξέταση περιλαμβάνει μια ενδιάμεση υποχρεωτική πρόοδο και την γραπτή δοκιμασία, οι οποίες αντιστοιχούν στο 40% και 60 % της βαθμολογίας.

Κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου η εξέταση αντιστοιχεί στο 100 % της βαθμολογίας και δεν θα λαμβάνεται υπόψη η ενδιάμεση πρόοδος.

 

 

Recommended Reading:

Η διδασκαλία του μαθήματος θα βασιστεί στα βιβλία: Μηχανική Χημικών Διεργασιών (J. M. Smith), Φυσικοχημικές Διεργασίες Διαχωρισμού (Γκέκας, Β., Πρωϊμάκης, Σ.), Μηχανικές Φυσικές Διεργασίες (Καστρινάκης, Ε.) και σε σημειώσεις του μαθήματος Χημική Τεχνολογία.

Άλλα χρήσιμα βιβλία:

§ Περιβαλλοντική Μηχανική Ι - Διαχείριση Υδατικών Πόρων (Θ. Λέκκας)

§ Ασκήσεις Φυσικών Διεργασιών (Δ. Μαρίνος-Κουρής και Ε. Παρλιάρου-Τσάμη)

§ Χημική Ισορροπία (Σ. Ι. Καρέκου)