Κατεργασίες Παραγωγής

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Κατεργασίες Παραγωγής
Κωδικός Μαθήματος: 
ΔΕ0114
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
9o
Elective course (general)
Περιγραφή: 

Στο μάθημα 'Κατεργασίες Παραγωγής' εξετάζονται οι κυριότερες κατεργασίες παραγωγής - μορφοποίησης των μηχανολογικών εξαρτημάτων. Αρχικά εξετάζεται η παραγωγή τεμαχίων με χύτευση. Ακολουθεί η μορφοποίηση τεμαχίων με αφαίρεση υλικού, όπου περιλαμβάνει τις κατεργασίες τόρνου, φραίζας, διάτρησης και πλάνησης. Εξετάζεται η αφαίρεση υλικού με κοπτικά εργαλεία μη προκαθορισμένης γεωμετρίας κόψης (λείανση). Ακολουθεί η μορφοποίηση τεμαχίων με πλαστική παραμόρφωση. Τέλος θα συζητηθεί η μορφοποίηση τεμαχίων με προσθήκη, που περιλαμβάνει τη σύνδεση και τη συγκόλληση.

Class schedule: 
Τετάρτη (Wednesday) 15.00-18.00
Assessment methods: 

Ο τελικός βαθμός θα καθοριστεί με βάση Εργαστηριακών ασκήσεων και τελική εξέταση (ή εναλλακτικά μια εξαμηνιαία εργασία). Οι δυο εργαστηριακές ασκήσεις θα βαθμολογηθούν και θα προσμετρήσουν ως προς 20 % η κάθε μία στον τελικό βαθμό, οποίος και θα διαμορφωθεί ως εξής:

Εργαστηριακή άσκηση τόρνου           (βαρύτητα 20 %)

Εργαστηριακή άσκηση φραίζας         (βαρύτητα 20 %)

Εξαμηνιαία εργασία (γραπτά)            (βαρύτητα 20 %)

Προφορική εξέταση στην εξ. εργασία (βαρύτητα 40 %)

Σύνολο 100 %

Η εξέταση του Σεπτεμβρίου καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος και γίνεται με γραπτή εξέταση.

Recommended Reading:
  • Π.Γ. Πετρόπουλος, Μηχανουργική Τεχνολογία, Τόμος ΙΙ: Τεχνολογία κατεργασιών κοπής των μετάλλων, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσ/νίκη, 1996.
  • Γ. Χρυσολούρης, Συστήματα παραγωγής, Θεωρία και Πράξη (Μέρος Ι και ΙΙ), Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 2004.
  • Κ. Δ. Μπουζάκης, Εισαγωγή στις μηχανουργικές μορφοποιήσεις, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσ/νίκη, 2001.
  • S. Kalpakjan, Manufacturing Processes for Engineering Materials, 2nd edition, Addison Wesley, 1991.
  • G. Boothroyd, P. Dewhurst and W. Knight, Product Design for Manufacture and Assembly, Marcel Dekker, 1994.

 

Σημειώσεις ανά εβδομάδα

Οι σημειώσεις πρέπει να αναζητηθούν μετά από εγγραφή στο μάθημα στην ιστοσελίδα https://eclass.aegean.gr

 

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

i. Εισαγωγή στις μηχανουργικές κατεργασίες

ii. Χύτευση

o Αμμοχύτευση

o Χύτευση τύπου Croning

o Χύτευση με τηκόμενα μοντέλα

o Χύτευση σε μεταλλικά καλούπια

o Συνεχής χύτευση

iii. Κατεργασίες με αφαίρεση υλικού: κοπτικά εργαλεία

o Είδη κοπτικών εργαλείων

o Υλικά κοπτικών εργαλείων

o Μηχανισμοί φθοράς κοπτικών εργαλείων

o Παράμετροι που επηρεάζουν την φθορά

iv. Κατεργασίες παραγωγής και εργαλειομηχανές: ο τόρνος

v. Κατεργασίες παραγωγής και εργαλειομηχανές: ο τόρνος και η φραίζα

vi. Κατεργασίες παραγωγής και εργαλειομηχανές: η φραίζα

vii. Κατεργασίες παραγωγής και εργαλειομηχανές: διάτρηση και πλάνηση

viii. Κατεργασίες παραγωγής και εργαλειομηχανές: λείανση

ix. Κατεργασίες διαμόρφωσης

o σφυρηλάτηση

o εξέλαση

o ελασματοποίηση

x. Διεργασίες συναρμογής

o συγκόλληση

o brazing and soldering

o επικόλληση

o ηλώσεις

xi. Μη συμβατικές κατεργασίες: injection moulding

xii. Επιφανειακές τεχνικές

xiii. Κατεργασίες σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον

o Κόστος / όγκος / ανάλυση κέρδους

o Ταχύτητα διείσδυσης στην αγορά

Εξεταστέα ύλη: 
  • Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):

Στόχοι μαθήματος για τους μαθητές:

- Nα αναπτύξουν ένα υψηλό επίπεδο κατανόησης των θεμελιωδών αρχών των κατεργασιών παραγωγής των κυριότερων τεχνολογικών υλικών.

- Επίδειξη μιας ολοκληρωμένης κατανόησης των αρχών των κατεργασιών μέσα από συγκεκριμένες εφαρμογές.

- Να συνεργάζονται με άλλους για να διευκολυνθεί η συναδελφική ατμόσφαιρα που ευνοεί τη μάθηση για όλους τους μαθητές στην τάξη.

- Να προετοιμάζονται και να συμμετάσχουν σε κάθε διάλεξη,  να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους πριν από τις επόμενες παραδόσεις, καθώς και την ενεργό συμμετοχή τους στην τάξη.

Στόχοι μαθήματος για το διδάσκοντα:

- Να παρέχει σε όλους τους φοιτητές τα απαραίτητα εργαλεία για να πετύχουν στην προσπάθειά τους για μια βαθύτερη κατανόηση των αρχών των κατεργασιών παραγωγής υλικών και συστημάτων.

- Να παρέχει σε όλους τους μαθητές μια ατμόσφαιρα που ευνοεί την εκμάθηση.

- Να παρέχει επαρκή ανάδραση, επιτρέποντας στους φοιτητές να μετρήσουν την πρόοδό τους προς την επίτευξη του στόχου τους για την απόκτηση γνώση των αρχών των κατεργασιών.

- Για τη διευκόλυνση της μάθησης των φοιτητών με τη χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας και την απεικόνιση των κατεργασιών με εφαρμογές από τον πραγματικό κόσμο.