Εργαστήρια Φυσικής και Μετρήσεων Ι

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Εργαστήρια Φυσικής και Μετρήσεων Ι
Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΕ01032
Εξάμηνο: 
1o
Διδάσκων: 
Compulsory
Περιγραφή: 

Η ύλη τωνΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι καλύπτει θεμελιώδη θέματα της κλασσικής φυσικής και περιλαμβάνει εκτέλεση πειραμάτων και μετρήσεων στο εργαστήριο. Οι φοιτητές εξασκούνται στην διαδικασία λήψης μετρήσεων, την ανάλυση δεδομένων, σφάλμα μέτρησης, δοκιμή υπόθεσης. Η τρέχουσα σειρά ασκήσεων είναι η ακόλουθη:

Στοιχεία στατιστικής ανάλυσης δεδομένων

Μέτρηση μηκών με διαστημόμετρο και παχύμετρο Ελεύθερη πτώση

Μέτρηση συντελεστή εσωτερικής τριβής (Ιξώδους) υγρού με την μέθοδο της πτώσης μικρών σφαιρών

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με μαθηματικό και φυσικό εκκρεμές

Υπολογισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου

Νόμοι του Νεύτονα με αεροδιάδρομο

Ροπή στρέψης και στροφική ταλάντωση

Θέση: 
Εργαστήριο Φυσικής, Ισόγειο, Κτίριο Β, Κουντουριώτου 45

Σημειώσεις ανά εβδομάδα

Διαθέσιμες στο eclass