Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική
Κωδικός Μαθήματος: 
ΟΙ0113
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
9o
ΕCTS: 
5
Track course
Financial Engineering
Περιγραφή: 

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει το φοιτητή στη διεθνή οικονομική και χρηματοοικονομική. Ζητούμενο είναι η κατανόηση των σχέσεων των ανοικτών οικονομιών και πως επιδρούν οι μακροοικονομικές πολιτικές των χωρών στις παγκοσμιοποιημένες αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Σε συνδυασμό με άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, το συγκεκριμένο μάθημα καλύπτει την οπτική των συναλλαγματικών ισοτιμιών για τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Σκοπός είναι με την παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής να είναι ικανός:

- να κατανοεί τη λειτουργία των αγορών συναλλάγματος και του Διεθνούς Νομισματικού Συστήματος,

- να αποκτήσει θεωρητική γνώση και αναλυτική ικανότητα σχετικά με το πως οι εξελίξεις στα επιτόκια, στις τιμές και στο προϊόν επιδρούν στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις των οικονομικών μονάδων,

- να αντιλαμβάνεται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συστήματα σταθερών και κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών,

- να κριτικάρει και να αναλύει επίκαιρα ζητήματα που ανακύπτουν στην περίοδο των διαλέξεων, όπως η επίδραση μιας πανδημίας, μιας κρίσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ή/και ενός φυσικού φαινομένου σε μια χώρα, και

- να εξετάζει με την χρήση εμπειρικών δεδομένων πως κάποιοι παράγοντες, όπως η ποιότητα διακυβέρνησης, επιδρούν στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Class schedule: 
Τρίτη (Tuesday) 12.00-15.00
Recommended Reading:

Βασικά εγχειρίδια του μαθήματος:

Feenstra C. Robert, Taylor M. Alan (2012). Διεθνής Οικονομική, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε.

Αντζουλάτος Άγγελος (2019). Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία, Εκδόσεις Διπλογραφία.

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία

Salvatore Dominick (2017). Διεθνής Οικονομική, Εκδόσεις Τζιόλα.

Krugman Paul, Obstfeld Maurice, Melitz Marc (2016). Διεθνής Οικονομική, Εκδόσεις Κριτική Α.Ε..

Λεβεντάκης Ιωάννης (2017). Διεθνής μακροοικονομική και χρηματοοικονομική. Εκδόσεις UNIBOOKS IKE.