Θερμοδυναμική

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Θερμοδυναμική
Κωδικός Μαθήματος: 
ΜΗ0105
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
3o
ΕCTS: 
4.5
Compulsory
Recommended Reading:

  • “Θερμοδυναμική και Προχωρημένη Θερμοδυναμική”, Απόστολος Πολυζάκης (κωδικός βιβλίο στον Εύδοξο: 86199125 )
  • “Θερμοδυναμική για Μηχανικούς”, 8η Έκδοση, Cengel Yunus A., Boles Michael A., Απόστολος Πολυζάκης (κωδικός βιβλίο στον Εύδοξο: 50655949 )

- Συναφή επιστημονικά συγγράματα:

  • J.M. Smith, H.C. VanNess, M.M. Abbott, Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική
  • Sonntag R., Borgnake C., Van Wylen, Fundamentals of Thermodynamics