Διοίκηση Λειτουργιών

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Διοίκηση Λειτουργιών
Κωδικός Μαθήματος: 
ΔΕ0116
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
5o
Διδάσκων: 
ΕCTS: 
5
Compulsory
Περιγραφή: 

 

Το ζητούμενο της διοίκησης λειτουργιών είναι η λήψη όλων των αποφάσεων που σχετίζονται με τις παραγωγικές διαδικασίες, έτσι ώστε τα προϊόντα που παράγονται ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές, τις ποσότητες που απαιτούνται από την αγορά και με τον χρονοπρογραμματισμό της επιχείρησης, στο μικρότερο δυνατό για την επιχείρηση κόστος. Το συγκεκριμένο μάθημα προσφέρει μια σαφή και δομημένη ανάλυση των βασικών εννοιών της διοίκησης λειτουργιών (π.χ. σχεδιασμός προϊόνωτν και υπηρεσιών, σχεδιασμός παραγωγικής μονάδας, διοίκηση ποιότητας, κτλ) όπως αυτές εφαρμόζονται σε πλειαδά εμπορικών, μεταποιητικών και παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεων και οργανισμών.

 

Class schedule: 
Τετάρτη, 18.00 - 21.00
Assessment methods: 

 

 

  • Τελική εξέταση: 50%
  • Πρόοδος: 20% (προαιρετική)
  • Ομαδική εργασία: 30% (προαιρετική)

 

 

Θέση: 
Μεγάλη Αίθουσα Καρραδείου
Recommended Reading:
Βασικό σύγγραμμα μαθήματος

 

Slack, N., Chambers, S. and Johnston, R. (2010) “Διοίκηση Παραγωγής

Προϊόντων και Υπηρεσιών”, 5η αγγλική έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Βοηθητικά συγγράμματα

[1] Dan Reid., R., Sanders, N.R. (2016) “Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών”,

Εκδόσεις Κριτική\


 

[2] Jacobs, R. and Chase, R., (2016) “Operations and Supply Chain

Management: The Core”, 4th ed., McGraw-Hill.


 

[3] Ιωάννου, Γ. (2005), “Διοίκηση Παράγωγης και Υπηρεσιών”, Εκδόσεις

Σταμούλη.

[4] Κακούρης, Α. (2013), “ Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών”, Εκδόσεις

Προπομπός


 

Διαφάνειες μαθήματος
Εξεταστέα ύλη: 

H εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει όλο το υλικό που έχει διδαχθεί κατά τη διάρκεια των διαλέξεων καθώς και το υλικό που περιλαμβάνεται στις σημειώσεις του διδάσκοντα οι οποίες έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος.