Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
Κωδικός Μαθήματος: 
ΟΙ0102
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
3o
ΕCTS: 
4,5
Compulsory
Περιγραφή: 

Η Μικροοικονομική αναλύει τη συμπεριφορά των παραγωγών (θεωρία παραγωγής) και των καταναλωτών (θεωρία ζήτησης) για να καταλήξει στην ανάλυση της λειτουργίας των διαφορετικών μορφών αγοράς και των στρατηγικών των επιχειρήσεων. Στα πλαίσια του μαθήματος δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε εφαρφογές που ενδιαφέρουν μηχανικούς και μάνατζερς.

Περίγραμμα διαλέξεων (Διδακτέα/Εξεταστέα Ύλη)

1. Εισαγωγή - Ο μηχανισμός της αγοράς

2. Συναρτήσεις χρησιμότητας και καμπύλες αδιαφορίες

3. Ο εισοδηματικός περιορισμός και η ισορροπία του καταναλωτή

4. Μελέτη της συνάρτησης ζήτησης. Ελαστικότητες (Ι)

5. Μελέτη της συνάρτησης ζήτησης. Ελαστικότητες (ΙΙ)

6. Εισαγωγή στην οικονομετρική εκτίμηση των συναρτήσεων ζήτησης

7. Συναρτήσεις παραγωγής (Ι)

8. Συναρτήσεις παραγωγής (ΙΙ)

9. Το κόστος στη μακροχρόνια περίοδο

10. Το κόστος στη βραχυχρόνια περίοδο

11. Τέλειος ανταγωνισμός

12. Μονοπώλιο

Assessment methods: 

Ενδιάμεση εξέταση (40% του βαθμού) και τελική εξέταση στο σύνολο της διδακτέας ύλης (60% του βαθμού).

Στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου η εξέταση αντιστοιχεί στο 100 % της βαθμολογίας.

Recommended Reading:
  • Ε. Mansfield, Επιχειρησιακή Οικονομική, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα, 1999.
  • D.Begg, G. Vernasca, S. Fisher & R. Dornbusch: Εισαγωγή στην Οικονομική, τόμος Α, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2015.
  • W. Nicholson, C. Snyder: Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές Αρχές και Προεκτάσεις, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2018.

 

Διαλέξεις: 
Past Exams: