Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Κωδικός Μαθήματος: 
ΟΙ0110
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
8o
ΕCTS: 
5
Track course
Financial Engineering
Περιγραφή: 

Το μάθημα αυτό καλύπτει τις σχετικές θεωρίες και τα εμπειρικά πορίσματα σχετικά με τη σύνθεση, διαχείριση και αξιολόγηση χαρτοφυλακίων. Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές μαθαίνουν να εργάζονται με πραγματικά δεδομένα και να εφαρμόζουν με την χρήση Η/Υ τα υποδείγματα της σχετικής θεωρίας σε πράξη.

Αναφορά Βασικών Ενοτήτων Μαθήματος

 • Αποτίμηση Μετοχών και Ομολόγων
 • Ανάλυση Μετοχών με χρηματιστηριακούς Δείκτες - Συντελεστής Βήτα
 • Αριστοποίηση Χαρτοφυλακίων Markowitz
 • Capital Asset Pricing Model και Security Market Line
 • Τεχνική Ανάλυση και Αποτελεσματικότητα της Αγοράς
 • Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητας Χαρτοφυλακίου
 • Αξιολόγηση Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων
 • Επενδυτικές Στρατηγικές, Ενεργητική vs Παθητικής Διαχείρισης

 

Class schedule: 
Πέμπτη 18.00-21.00
Assessment methods: 

50% Υπολογιστικές Εργασίες σε Η/Υ (με παρουσίαση) + 50% Γραπτές Εξετάσεις

Για τις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου η αξιολόγηση βασίζεται 100% στις γραπτές εξετάσεις.

Θέση: 
Μεγάλη Αίθουσα Β' (Νεοκλασικό Κτήριο)
Recommended Reading:
 1. Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Ανάλυση Επενδύσεων, Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann
 2. Επενδύσεις, Bodie Zvi, Kane Alex, Marcus Alan J.
 3. Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Δ. Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης
 4. Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Reilly K. Frank, Brown C. Keith
 5. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Παπαδάμου Στέφανος Θ.