Διοίκηση Δικτυακών Επιχ. & Ηλ. Επιχειρηματικότητα

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Διοίκηση Δικτυακών Επιχ. & Ηλ. Επιχειρηματικότητα
Κωδικός Μαθήματος: 
ΔΕ0108
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
10o
Διδάσκων: 
ΕCTS: 
5
Elective course (track)
Management Engineering
Περιγραφή: 

Περιγραφή του μαθήματος: To μάθημα ̟προσφέρει εξοικείωση με βασικές έννοιες τoυ ηλεκτρονικού εμπορίου, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και την ψηφιακή οικονομία, αυτών που συνδυάζουν παραδοσιακά κανάλια με τα νέα (omni-channel), και σε χαρακτηριστικές περιπτώσεις ταχείας ανάπτυξης της ψηφιακής παρουσίας (πχ. supermarkets και αλυσίδες τροφίμων). Το μάθημα καλύπτει τόσο την περιοχή Business-to-Consumer (B2C) όσο και Business-to-Business (B2B). Ειδικά σε ότι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων, το βάρος δίδεται στην αναδιοργάνωση των εφοδιαστικών αλυσίδων με νεές τεχνολογίες, όπως το blockchain.

Βασικά Θέματα που θα διδαχθούν:

• Digital economy and the empowered consumer

• eCommerce data and business models

• B2C e-commerce cases and strategies

• B2C e-commerce technology applications

• B2B supply chains: the blockchain for tracing, chain transparency and “spanning layer”-type of interoperability

Δομή του μαθήματος:

• Introduction - Scope of the course and method of study

• eCommerce and the empowered consumer

• e-commerce: a data view (growth patterns during the last 10 years and the impact of the Covid-19 pandemic) – Types of e-commerce: B2B and B2C

• e-commerce types of strategies and business models (cases and examples)

• e-commerce technology infrastructure

• Towards a new wave of digitization: the Web of payments and digital currencies

• B2B: Blockchain in Supply Chain Management

Class schedule: 
Friday 15:00 - 18:00
Assessment methods: 

Γλώσσα της εξέτασης/αξιολόγησης: Ελληνικά για τους τοπικούς φοιτητές-τριες και αγγλικά για τους φοιτητές-τριες του προγράμματος ERASMUS.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

Συμμετοχή στην τάξη (20%) | Aσκήσεις (20%) | Project (60%

(*) Κατά τη διάρκεια της τελικής (προφορικής) εξέτασης, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν την εργασία τους στο Project

Recommended Reading:

Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2018, 14η Έκδοση, Kenneth Laudon & Traver Carol Guercio

Ηλεκτρονικό Εμπόριο 11η έκδ., Gary P. Schneider

Σημειώσεις ανά εβδομάδα