Εισαγωγή στην Οικονομική

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Εισαγωγή στην Οικονομική
Κωδικός Μαθήματος: 
ΟΙ0103
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
1o
ΕCTS: 
6
Compulsory
Περιγραφή: 

O πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι να ενθαρρυνθούν οι φοιτητές να σκέφτονται σαν οικονομολόγοι, συνδέοντας τη λειτουργία της πραγματικής οικονομίας με βασικές έννοιες και εργαλεία της οικονομική επιστήμης, προτού εξειδικευτούν στα πιο τεχνικά θέματα της Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής. Το μάθημα επικεντρώνεται στη σημασία και στη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς στις σύγχρονες καπιταλιστικές οικονομίες. Τα επί μέρους κεφάλαια του μαθήματος συνοψίζονται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναλύονται ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης και οι πρακτικές συνέπειές του αναφορικά με την κρατική παρέμβαση και την κοινωνική ευημερία. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται τα όρια, ή οι αποτυχίες, του μηχανισμού της αγοράς, καθώς και η συζήτηση-διαμάχη για τις δυνατές θεραπείες των αποτυχιών της αγοράς.


Assessment methods: 

Μία τελική εξέταση (100% του βαθμού) στο σύνολο της διδακτέας ύλης.

Recommended Reading:

1. Mankiw G.N. & Taylor M.P. (2018), Οικονομική - Μικροοικονομική, Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα.

2. Αcemoglu D., Laibson D. & List J.A. (2015), Μικροοικονομική, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

3. Heilbroner, R. (2000): Οι Φιλόσοφοι του Οικονομικού Κόσμου, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

 

 

Διαλέξεις: 
Past Exams: