Χρήμα - Πίστη - Τράπεζες

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Χρήμα - Πίστη - Τράπεζες
Κωδικός Μαθήματος: 
ΟΙ0119
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
9o
ΕCTS: 
5
Elective course (track)
Financial Engineering
Elective course (track)
Financial Engineering
Περιγραφή: 

Οι τράπεζες είναι ένα από τα πλέον σημαντικά συστατικά στοιχεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα και μελετώντας σύγχρονες εξελίξεις οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

- αναλύσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα δίδοντας μια μεγαλύτερη έμφαση στο κανάλι της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και κυρίως των τραπεζών,

- μελετήσουν σε θεωρητικό επίπεδο τον ρόλο και τη βασική λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος,

- εξειδικεύσουν στη λογική των βασικών τραπεζικών προϊόντων και τις επιδράσεις τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα,

- αναδείξουν πρακτικά ζητήματα τραπεζικής που να δείχνουν πως η μη ορθή χρήση των προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε τραπεζική κρίση,

- σχολιάζουν με κριτική οπτική τα σύγχρονα γεγονότα και τις πρόσφατες κρίσεις.

Class schedule: 
Πέμπτη (Thursday) 12.00-15.00
Recommended Reading:

 

Σαπουντζόγλου Γ., και Πεντότης Χ. (2017). Τραπεζική Οικονομική. Αθήνα, Εκδόσεις Ευγενία Σωτ. Μπένου

Συριόπουλος Κ., και Παπαδάμου Σ. (2014). Εισαγωγή στην Τραπεζική Οικονομική και τις Κεφαλαιαγορές. Αθήνα, Εκδόσεις Utopia.

Αντζουλάτος Α. (2020) Τραπεζική, Αθήνα, Εκδόσεις Κόντου Αγγελική.

Χριστόπουλος Α. και Ντόκας Ι. (2012). Θέματα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Θεωρίας, Εκδόσεις Κριτική.

 

Σημειώσεις ανά εβδομάδα

Οι σημειώσεις υπάρχουν στο eclass.