Αξιολόγηση προγράμματος

Printer-friendly version

Το ΠΜΣ-Ο.ΔΙ.Μ. υπόκειται σε ετήσια αναλυτική αξιολόγηση με χρήση ειδικών ερωτηματολογίων. Η αξιολόγηση του ΠΜΣ διέπεται από τη διαδικασία αξιολόγησης του συνολικού έργου του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση αξιολόγησης του Τμήματος.

ΣυνημμένοΜέγεθος
2005-06.pdf476.26 KB
2006-07.pdf476.59 KB
2007-08.pdf476.39 KB
2008-09.pdf477.02 KB
2009-10.pdf476.52 KB
2010-11.pdf476.51 KB
2011-12.pdf476.08 KB
2012-13.pdf476.4 KB
2013-2014.pdf42.05 KB