Επικοινωνία

Printer-friendly version

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Κουντουριώτου 41
82132 ΧΙΟΣ

 

22710 - 35400 (Κέντρο)
22710 - 35401 Πρόεδρος Τμήματος
22710 - 35402 Προϊσταμένη Γραμματείας
22710 - 35430 Γραμματεία Φοιτητών
22710 - 35412 Ακαδημαϊκή Γραμματεία
22710 - 35422 Γραμματεία Μεταπτυχιακού
22710 - 35419 Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
22710 - 35429 FAX Τμήματος

Θυρίδα Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: tmod_gram_foit@aegean.gr
Ηλεκτρονική Διεύθυνση INTERNET: http://www.fme.aegean.gr