Κατευθύνσεις

Printer-friendly version

Το ΠΜΣ «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» οδηγεί στην απόκτηση αντίστοιχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση I:  Χρηματοοικονομική Μηχανική

Κατεύθυνση II:  Μηχανική της Διοίκησης

Κατεύθυνση III: Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων