ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80)