ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Printer-friendly version

ΨΗΦΙΣΜΑ                                                                                                                    ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Η 15η Σύνοδος Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας με την συμμετοχή της Πρυτανικής Αρχής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Προέδρου του ΤΕΕ και εκπροσώπων της Δ.Ε. και της Επιτροπής Παιδείας του ΤΕΕ και εκπροσώπων του ΓΕΩΤΕΕ συγκλήθηκε στο Πλωμάρι της Λέσβου  στις 4 και 5.6.2010 για να εξετάσει τις δυσμενείς εξελίξεις για την Παιδεία και τη χώρα, που δημιουργούν οι πολιτικές της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Κατέληξε ομόφωνα στα επόμενα:

-            Επισημαίνει τις πολιτικές ευθύνες του Υπουργείου στην κατεύθυνση ισοπέδωσης της Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με επικίνδυνες για το δημόσιο συμφέρον επιπτώσεις από την άσκηση των τεχνικών επαγγελμάτων, τόσο με το ΠΔ αναγνώρισης των κολλεγίων ως ισότιμων, όσο και με τα σχέδια ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ.

 

-            Καταγγέλλει την εμμονή του Υπουργείου στην απόρριψη του τεκμηριωμένου αιτήματος των διπλωμάτων των Μηχανικών ως Master,  και μάλιστα χωρίς αιτιολογία, που ρητά και γραπτά προσπαθεί να δημιουργήσει νομικό προηγούμενο σε μια αντισυνταγματική θέση της Κυβέρνησης. Ζητά μετ’ επιτάσεως την  άμεση ικανοποίηση του ωρίμου αιτήματος ισοδυναμίας των διπλώματος 5ετών σπουδών με το Ευρωπαϊκό Μaster.

 

-            Καταγγέλλει ότι δεν ακολουθούνται στοιχειωδώς διαδικασίες διαβούλευσης, παρά την φραστική επίκλησή τους από το Υπουργείο. Για τα σχέδια ΠΔ επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων ΤΕΙ αγνοήθηκαν οι προτάσεις των τεσσάρων Πρυτάνεων που μετείχαν στην αρμόδια επιτροπή, οι προτάσεις της 11ης,12ης και 14ης Συνόδου  Πρυτάνεων και Κοσμητόρων των Πολυτεχνείων της χώρας, καθώς και οι προτάσεις των Προέδρων των Επιμελητηρίων.  

 

-            Θεωρεί ότι η εμμονή του Υπουργείου στην εφαρμογή της στρατηγικής της Bologna, παρά τον σκεπτικισμό που επικρατεί στα Ευρωπαϊκά Πολυτεχνεία ως προς τις επιπτώσεις των αποτελεσμάτων της δεκαετούς εφαρμογής της, αντί της θέσπισης του ενιαίου πλαισίου προσόντων - ώστε να διασφαλιστεί η διαβάθμιση των επιπέδων εκπαίδευσης και αντίστοιχα η τεχνική ευθύνη κατά την άσκηση των τεχνικών επαγγελμάτων -  δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη ανάπτυξης της χώρας ιδιαίτερα στις συνθήκες της σημερινής βαθιάς κρίσης.

 

-            Προασπίζεται τα διπλώματα των ενιαίων και αδιάσπαστων 5ετών σπουδών των Μηχανικών και Γεωτεχνικών, ως προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος στην υψηλότερη βαθμίδα τεχνικής ευθύνης, για την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

 

-            Προτείνει στα Πολυτεχνεία, στις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας και στο ΤΕΕ την διερεύνηση της συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαπίστευσης (Εuro-ace) για την διαπίστευση  προγραμμάτων σπουδών των Μηχανικών.

 

-            Συστήνει ομάδα εργασίας, η οποία θα διατυπώσει και θα καταθέσει στη Σύνοδο κριτήρια μέσω των οποίων θα προκύψει η οποιαδήποτε χωροταξική αναδιάταξη του χάρτη των Πολυτεχνικών Τμημάτων της Χώρας.

 

Για όλους αυτούς τους λόγους δεν συναινούμε στις πολιτικές και πρακτικές του Υπουργείου Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και της Κυβέρνησης. Διοργανώνουμε εκδήλωση στο τέλος Ιουνίου, κατά την διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθούν και θα αναλυθούν οι θέσεις των Ιδρυμάτων.

 

Καλούμε την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τον Πρωθυπουργό να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ζητούμε να οριστεί συνάντηση με τους Πρυτάνεις των Πολυτεχνείων, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και τους Προέδρους ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ, ώστε να διορθωθούν τα λάθη πολιτικής που οδήγησαν σε αδιέξοδο τόσο την Οικονομία, όσο και την Παιδεία.

 

 

                                                                                          Πλωμάρι 5 Ιουνίου 2010

 

yeezy wave runner 700 retail price chart 350 V2 "Asriel" (Carbon) October 2020