ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 407/80

Printer-friendly version
Αριθμός πρωτοκόλλου: 
916/03.07.09
ΧΙΟΣ
ΣυνημμένοΜέγεθος
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_χειμ. εξ_2009-10.doc67 KB

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάσκοντες βάσει Π.Δ. 407/80. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  10.09.2009. Πληροφορίες κ. Α. Κυριακάκη (τηλ. 22710-35412).

Nike