Πρόγραμμα μαθημάτων και διαδικασία εξετάσεων

Printer-friendly version

Το πρόγραμμα είναι ετήσιας διάρκειας και περιλαμβάνει εννέα (9) υποχρεωτικά μαθήματα (καθένα ισοδύναμο με 3 διδακτικές μονάδες) και υποχρεωτική διπλωματική εργασία (ισοδύναμη με το βαθμό δύο ακόμη μαθημάτων ή 6 διδακτικές μονάδες).  Τα μαθήματα προσφέρονται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (Χειμερινό και Εαρινό) ενώ η Διπλωματική Εργασία εκπονείται κατά το τελευταίο πεντάμηνο του προγράμματος.

Ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει άθροισμα 33 διδακτικών μονάδων (και αντίστοιχα 75 μονάδων ECTS) για να θεωρηθεί ότι ολοκλήρωσε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Αντιστοιχία Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Με Προσφερόμενα Μαθήματα Στο ΠΜΣ-Ο.ΔΙ.Μ.

 

ΜΑΘΗΜΑ

ECTS

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Χρηματοοικονομική Μηχανική

Διοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς

6

Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

Διεθνής Μακροοικονομική

6

Διεθνής Χρηματοοικονομική: Θεσμοί και Αγορές

6

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

6

Μηχανική της Διοίκησης

Διοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς

6

Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

6

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

6

Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας

6

Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων

Διοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς

6

Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

Διεθνής Μακροοικονομική

6

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

6

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

6

Μερικό άθροισμα ECTS 30

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Χρηματοοικονομική Μηχανική

Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων

6

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

8

Προσομοίωση Χρηματοοικονομικών Σεναρίων

8

Δυναμική των Χρηματοοικονομικών Αγορών

8

Μηχανική της Διοίκησης

Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων

6

Διοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής

8

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

8

Διοίκηση Έργων και Διαχείριση Κινδύνων

8

Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων

Δημόσια Διοίκηση (Κράτος-Θεσμοί-Διακυβέρνηση)

6

Δημόσια Οικονομικά / Οικονομική και Φορολογική Πολιτική

8

Διαχείριση Δημοσίων Επενδύσεων - Έργων

8

Διοίκηση Αλλαγών - Αναδιοργάνωση - Μεταρρυθμίσεις

8

 

Μερικό άθροισμα ECTS

30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 15

Ολικό άθροισμα ECTS

75

 

 

Οι φοιτητές συνήθως εξετάζονται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και στο τέλος κάθε μαθήματος. Η εξέταση των μαθημάτων της χειμερινής περιόδου πραγματοποιείται τον Φεβρουάριο, ενώ της εαρινής περιόδου τον Μάιο - Ιούνιο. Η επαναληπτική εξέταση κάθε μαθήματος πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο.

Προϋποθέσεις λήψης διπλώματος

Ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει:

  • 60 ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων και
  • 15 ECTS από την επιτυχή εκπόνηση της διπλωματικής του εργασίας.

Ο μέσος όρος τελικής βαθμολογίας του διπλώματος κάθε φοιτητή υπολογίζεται ως σταθμισμένο άθροισμα ένδεκα (11) βαθμών, ανάλογα με τη βαρύτητα του κάθε μαθήματος.

 

Ο βαθμός πτυχίου (ΒΠ) υπολογίζεται από τον τύπο

όπου ΒΜi: βαθμός Μαθήματος  και ΒΔ: βαθμός Διπλωματικής.